Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt ÅmliLegevakt Åmli

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt i Åmli kommune i Aust-Agder fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
Interkommunal legevakt:
Legevakten i Arendal er en interkommunal legevakt for kommunene Arendal, Froland, Fyresdal, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Pasienten ringer legevaktsentralen på 815 32 999, som igjen tar kontakt med vakthavende lege i Risør dersom henvendelsen gjøres hverdager 08:00 - 15:00. Utenfor dette tidsrommet henvises pasienten til Legevakten i Arendal.

Legevaktens oppgaver:
Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, skader og forverring av sykdom hvor nødvendig undersøkelse og behandling – ut fra en faglig vurdering – ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag, eller til pasientens faste lege er tilgjengelig.

De aller fleste sykdomstilfeller behandles best av den faste legen som kjenner pasienten godt. Dette gjelder også øyeblikkelig behov for hjelp som oppstår på dagtid.
Pasientene skal ha trygghet for at de får den hjelpen de trenger og de skal møtes med høflighet, respekt og forståelse.

Åpningstider:
Legevakten i Arendal er døgnåpen.

AMK/113:
AMK håndterer 113-meldinger ved akutte livstruende sykdommer og ved større ulykker. Det følges fastlagte prosedyrer.

Køording og ventetid:
Ved behov for hjelp anbefales det å ringe legevaktnummeret (815 32 999) før du eventuelt reiser til Legevakten. Vakthavende sykepleier vil da avgjøre om det er behov for å komme til legevakten. Legen avgjør om det er nødvendig å reise hjem til pasienten.
Legevakten har ingen ordinær køordning. Ut fra en faglig vurdering vil det som haster mest gå foran det som kan vente. Når du ringer, vil du få oppgitt en omtrentlig tid for når du kan komme inn til legen. Slik kan du på travle dager ta mesteparten av ventetiden hjemme istedet for på venterommet. Den oppgitte tid må ikke anses som en bindende avtale – det kan komme akutte tilfeller som må prioriteres.

Hvor ligger legevakten?
Hverdager fra kl. 08:00 - 15:00 henvises pasienten til vakthavende lege i Risør ved henvendelse på telefon 815 32 999, enten ved Kragsgata legesenter i Kragsgata 44B, 1. etg, eller ved Solsiden legesenter, Solsiden 20, 1. etg.

Kilde: Nettsidene for Åmli, Risør og Arendal kommune, sist sjekket 24.6.2011
For mer informasjon, se
http://www.amli.kommune.no/

Hvis du oppholder deg i Åmli, f.eks. DØLEMO, NELAUG, SELÅSVATN, SKJEGGEDAL, ÅMLI, kan du oppsøke legevakten i Åmli ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Åmli ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Åmli som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Åmli i Åmli kommune , Aust-Agder fylke