Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt ÅmotLegevakt Åmot

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt i Åmot kommune i Hedmark fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
Legevaktsentral, øyeblikkelig hjelp:
Åmot legedistrikt, vakthavende lege er lokalisert i Rådhuset, Torget 1, 2450 Rena, telefon 62 43 41 40.

Daglegevakt dekker akutt legehjelp ved sykdom og skader på dagtid (kl. 08.30 til kl. 15.00) mandag til fredag for personer som bor eller oppholder seg i Åmot kommune.Telefon Åmot legekontor: 815 59 515.

Ved behov for akutt legehjelp (unntatt ved livstruende tilstander - nødtelefon 113) henvender man seg først til egen fastlege. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig eller ikke kan yte nødvendig hjelp, kontaktes legevakten pr.telefon eller ved personlig frammøte.

Kilde: Nettsidene for Åmot kommune, sist sjekket 24.6.2011
For mer informasjon, se
http://www.amot.kommune.no/

Hvis du oppholder deg i Åmot, f.eks. OSEN, RENA, kan du oppsøke legevakten i Åmot ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Åmot ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Åmot som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Åmot i Åmot kommune , Hedmark fylke