Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt ÅsLegevakt Ås

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt Ås - ved behov for nødvendig helsehjelp/lege

Legevakt i Ås kommune i Akershus fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
På hverdager mellom kl. 0700 og 18.00 vil henvendelsen videreformidles til vakthavende lege i Ås kommune.
Mellom kl. 18.00 og 07.00 på hverdager og hele døgnet i helger er legevakten i Vardåsveien 3, lokalisert i tilknytning til Ski sykehus.

Hvordan komme seg dit:
Besøksadresse: Vardåsveien 3, 1400 Ski

Kilde: Nettsidene for Ås kommune, sist sjekket 21.6.2011

Nettside
Legevakt Ås

For mer informasjon, se
http://www.as.kommune.no/

Hvis du oppholder deg i Ås, f.eks. VINTERBRO, ÅS, kan du oppsøke legevakten i Ås ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Ås ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Ås som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Ås i Ås kommune , Akershus fylke