Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt AltaLegevakt Alta

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt Alta - ved behov for nødvendig helsehjelp/lege

Legevakt i Alta kommune i Finnmark fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
Kommunen skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. I dette ligger tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet.

Daglegevakta er åpen fra kl 08.00 til 16.00 alle hverdager. Den er bemannet med 1 lege, 1 turnuslege og 2 sykepleiere. Daglegevakta har samarbeid med røntgenavdelingen på Spesialistpoliklinikken når det er snakk om øyeblikkelig hjelp.

Det er ordinær legevakt på hverdager fra kl 16.00 – 08.00 dagen etter og hele døgnet lørdag, søndag og helligdager. Legevakta er bemannet med 1 lege og 2 sykepleiere fram til kl 23.00. Etter 23.00 er legevakta bemannet med en lege i hjemmevakt og 1 sykepleier. I tillegg har 1 lege bakvakt hele døgnet. Denne tilkalles ved større ulykker eller hvis vakthavende lege blir opptatt med spesielt tidkrevende sykdomstilstander. Legevaktstelefonen betjenes av sykepleier hele døgnet. Om natten er det strengere vurdering av hva som behandles enn ellers på døgnet.

Kilde: Nettsidene til Alta kommune, sist sjekket 13.5.2011

Nettside
Legevakt Alta

For mer informasjon, se
Alta Kommune

Hvis du oppholder deg i Alta, f.eks. ALTA, HAKKSTABBEN, KONGSHUS, KORSFJORDEN, KVALFJORD, KVIBY, LANGFJORDBOTN, TALVIK, kan du oppsøke legevakten i Alta ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Alta ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Alta som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Alta i Alta kommune , Finnmark fylke