Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt AlvdalLegevakt Alvdal

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt i Alvdal kommune i Hedmark fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
Øyeblikkelig hjelp
Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe 62 48 91 09. Ved behov for øyeblikkelig hjelp mellom kl. 15.00 og 08.30 kan du ringe legevaktsentralen på tlf.: 62 48 22 11 eller 113.

Legene fordeler mellom seg dager til øyeblikkelig hjelp. Dette betyr at en av legene hver dag har ansvaret for å ha timer ledige til pasienter som må ha time på dagen. Det er ved disse timene ikke anledning til å sjekke andre ting.

Ved skade eller alvorlige sykdommer kan man også kontakte ambulanse tlf 61 14 85 07 eller alarmsentralen tlf 113.

Legevakt
Alvdal og Folldal kommuner har felles legevakt. Legen formidles via legevaktsentralen – tlf.: 62 48 22 11.For mer informasjon, se
Alvdal Kommune

Hvis du oppholder deg i Alvdal, f.eks. ALVDAL, kan du oppsøke legevakten i Alvdal ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Alvdal ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Alvdal som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Alvdal i Alvdal kommune , Hedmark fylke