Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt AremarkLegevakt Aremark

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt i Aremark kommune i Østfold fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
Ved akutt og alvorlig sykdom utenom legenes åpningstid kan du kontakte legevakten ved Halden Sykehus. Legevakten har åpent hverdager fra kl.16.00 - 08.00, lørdager, søndager og helgedager døgnvakt. Telefon 69 17 25 50.


For mer informasjon, se
Aremark Kommune

Hvis du oppholder deg i Aremark, f.eks. AREMARK, kan du oppsøke legevakten i Aremark ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Aremark ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Aremark som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Aremark i Aremark kommune , Østfold fylke