Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt HamarLegevakt Hamar

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt Hamar - ved behov for nødvendig helsehjelp/lege

Legevakt i Hamar kommune i Hedmark fylke.

Telefon legevakt

116117Nettside
Legevakt Hamar

For mer informasjon, se
Hamar kommune

Hvis du oppholder deg i Hamar, f.eks. HAMAR, INGEBERG, RIDABU, VANG-PÅ-HEDMARK, kan du oppsøke legevakten i Hamar ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Hamar ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Hamar som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Hamar i Hamar kommune , Hedmark fylke