Toppmeny


Legevakten.no - oversikt over alle norske, kommunale legevakter / Legevakt / Legevakt MossLegevakt Moss

Legevakten.no finner du en oversikt over norske legevakter. For akutt hjelp: Ring 113.

Legevakt i Moss kommune i Østfold fylke.

Telefon legevakt

116117

Info:
Mosseregionens legevakt er en interkommunal legevakt for kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby
For mer informasjon, se
Moss kommune

Hvis du oppholder deg i Moss, f.eks. MOSS, kan du oppsøke legevakten i Moss ved behov for nødvendig helsehjelp. Hvis hjelpen kan vente, kontakt din fastlege.Gi oss tilbakemelding dersom opplysningene vi har om Legevakt Moss ikke er korrekte.
Benytt vårt kontaktskjema. Vær oppmerksom på at henvendelser ved hjelp av kontaktskjemaet ikke går til Legevakt Moss som listes her på
Legevakten.no, men til redaksjonen for Legevakten.no. For henvendelse vedrørende legehjelp: Kontakt i stedet aktuell legevakt direkte (se telefonnumre lenger opp).
Treff for: Legevakt Moss i Moss kommune , Østfold fylke