Metodebøker i skadebehandling/ortopedi

Det finnes en rekke fritt tilgjengelige ressurser innen skadebehandling på internett.

Klassikeren er Wheeless' Textbook of Orthopaedics, som er et innholdsrikt og pålitelig oppslagsverk.

Den danske Skadebogen er kortfattet, men konsis, og vakkert illustrert.

 

Metodebok i skadebehandling er også fin.

eMedicine er en komplett tekstbok i ortopedi, samt cardiologi, ophthalmologi, øre-nese-hals, gynekologi, pediatri, dermatologi m.m.
Begrenset bildestoff, og noe "amerikanisert", men absolutt nyttig.

Common Simple Emergencies har ypperlige artikler (uten bilder) om blant annet akutte skader.

Haukeland sykehus' ortopediske avdeling har en fin hjemmeside med metodebok og kasuistikk(er).

Aker sykehus' ortopedisk avdeling har her to metodebøker (i pdf-format).

Skrevet av: Arne Westgaard, 15.08.2000, sist endret 24.11.2005

© www.legevakten.no