7 av 10 leger har internett - bare 18% har stort faglig utbytte

- Henger ikke legene tritt med utviklingen?

Skrevet av Arne Westgaard,
januar 2000

7 av 10 leger hadde tilgang til internett i 1999, mot 4 av 10 i 1997. Annenhver lege bruker internett til faglige formål. Leger som bruker internett aktivt, opplever i høyere grad å holde seg faglig oppdatert. De internett-aktive legene angir imidlertid også lenger arbeidstid og tid brukt til annen faglig oppdatering. Leger bruker for det meste internett til søk på World Wide Web, og bare 14 % av de internett-aktive legene mottar epost fra pasienter. Hele 1 av 3 leger med internett-tilgang bruker ikke internett til faglige formål. Bare 18 % av alle leger synes internett har "stor" eller "veldig stor" betydning for faglig oppdatering. Artikkelforfatterne konkluderer med at internett spiller en økende rolle for legers faglige oppdatering.

Fra: Medscape General Medicine (7.januar 2000): "Physicians' Internet Activities and Their Perceived Coping With the Medical Information", av Magne Nylenna og Olaf Gjerløw Aasland

Kommentar: Internett er allerede idag et godt medium for formidling av medisinsk kunnskap, men trolig vet leger for lite om informasjonssøking og faglig oppdatering via internett. Den videre utviklingen av internett-teknologien skjer fortsatt i rask takt. Leger som lærer seg å benytte internett til faglig oppdatering, vil trolig ha et faglig fortrinn fremfor de som velger å se an utviklingen.

Nytt septemper 2000:
Informasjonssøking ved hjelp av internett

Kurs i regi av Den norske lægeforening.
Enkel innføring i hvordan du kan bruke ulike søketjenester på internett til å lete etter medisinsk informasjon.

Skrevet av: Arne Westgaard
Sist oppdatert: 18.09.2000
(Lenker sist sjekket: 03.04.2006)

© www.legevakten.no