Norsk ResuscitasjonsrådNorsk Resuscitasjonsråd

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) er et faglig rådgivende organ i spørsmål om gjenoppliving.

 

NRR ble opprettet i 1990 av Den norske lægeforenings spesialforeninger Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk cardiologisk selskap som et felles, faglig, nasjonalt referanseorgan. NRR er gjennom dette og Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA) rådgivende i spørsmål vedr. resuscitering overfor Den norske lægeforening samt overfor Norsk Førstehjelpsråd. NRR samarbeider nært med Norsk førstehjelpsråd. NRR utgjør dessuten Norges faglige representasjon i internasjonale fagråd som Skandinavisk Resuscitasjonsråd (SRC) og European Resuscitation Council (ERC).

Nøkkelord

resuscitering, gjenoppliving, førstehjelp, livredning, hjertestans, hjertestarter, HLR, DHLR, AHLR, AED, guidelines

Nettsider

www.nrr.org

Direkte-lenker

Norske guidelines

Nytt fra NRR

 

Kilde: Kristian Lexow, overlege, leder av Norsk Resuscitasjonsråd

 

Presentert av Arne Westgaard, 18.07.2004, sist endret 07.08.2006.

 

© www.legevakten.no

 


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.