Nordisk Beredskap AS

Nordisk Beredskap har hovedarbeidsfeltene innenfor krisetakling, redning, sikkerhet, kommunikasjon i kriser og har flere kurs beregnet for helsepersonell.

 

Nordisk Beredskap selger blant annet følgende publikasjoner:

 

Minnebok for barn som mister sine

 

Førstehjelp på ulykkesstedet

 

 

Folderne er svært tiltalende i både utforming og innhold - anbefales.

 

Skrevet av Arne Westgaard 06.01.2004, sist endret 24.11.2005.

 

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.