Cochranebiblioteket

Alle i Norge har tilgang til Cochrane-biblioteket gjennom en avtale som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har inngått med John Wiley and Sons Ltd.

 

www.thecochranelibrary.com

 

Du kan lese mer om Cochrane-biblioteket her:

· norsk hovedside

· norsk infoside

· artikkel om Cochrane-samarbeidets historie

 

 

Denne siden er skrevet av: Arne Westgaard, sist oppdatert: 08.03.2006.

 

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.