Helsebiblioteketwww.helsebiblioteket.no

Landsomfattende tilgang til fulltekst-tidsskrifter

Helsebiblioteket er en stor nasjonal satsning med tanke på å gi enklere tilgang til pålitelig forskningsbasert kunnskap for helsepersonell. Prosjektet ledes av Magne Nylenna og er et samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og de fem regionale helseforetakene.

separator

Snarveier til fulltekstartikler

N Engl J Med | Lancet | JAMA | BMJ | Am Fam Physician

Søk etter tidsskrift i helsebiblioteket

separator

Alle leger med norsk autorisasjon får etter innlogging i Helsebiblioteket fulltekst-tilgang til viktige legetidsskrifter som ellers krever abonnement, f.eks.:

· Lancet, New England Journal of Medicine (forsinket 3 mnd) og Nature (forsinket 1 år) info

og dessuten tilgang til databaser som:
· Cochrane Library, Clinical Evidence, AMED, Cinahl, Embase, Medline og PsycINFO

Helsebiblioteket holder også på å bygge opp egne "emnebibliotek" med oppsummert forskning om ulike fagområder. For tiden finnes noen få slike emnebibliotek, se f.eks. emnebiblioteket om psykisk helse. Ta gjerne en titt på oversikten over artikler om oppsummert forskning i psykiatri.

separator

Skrevet av: Arne Westgaard. Sist oppdatert 04.10.2008.
 

 

 

www.legevakten.no