www.legemiddelhandboka.no

LegemiddelhåndbokaNorsk legemiddelhåndbok for helsepersonell

Innholdsrik, oppdatert og uunnværlig oppslagsbok for helsepersonell.

Et faglig selvstendig redaksjonsutvalg har ansvaret for utforming og innhold i boka. De enkelte kapitler er skrevet av en eller flere primærforfattere og deretter vurdert av spesialister innen sine fagområder.

Legemiddelhåndboka er i motsetning til Felleskatalogen fullstendig uavhengig av legemiddelindustrien.

Hastebehandling

Generelle kapitler

Terapikapitler

Legemiddelkapitler

Refusjonsregler

Om legemiddelhåndboken

 

separator

 

Fra innholdet:

Hastebehandling

Addisonkrise
Akutt (malign) laryngotrakeobronkitt
Akutt alvorlig astmaanfall
Akutt bakteriell meningitt
Akutt binyrebarksvikt
Akutt epiglottitt
Akutt vinkelblokkglaukom
Akutt hjertesvikt og lungeødem
Akutt vinkelblokkglaukom
Anafylaktisk sjokk og anafylaktoide reaksjoner
Antidotliste
Asystole og hjertestans
AV-blokk grad III
Delirium tremens
Disseminert intravaskulær koagulasjon
Endoftalmitt
Etseskader (øye)
Flussyreetsing
Hjerteinfarkt, hjertestans, kardiogent sjokk, lungeødem, ventrikkeltakykardi
Hjertelungeredning
Hjertestans
Hyperglykemisk ketoacidose
Hyperkalsemisk krise
Hypoglykemi
Hypokalsemi
Hypovolemisk sjokk
Kardiogent sjokk
Kjempecellearteritt
Lungeembolisme
Lungeødem
Malaria falciparum (potensiell malign)
Malign hypertensjon, hypertensjonskrise og alvorlige hypertensjonstilstander
Myksødemkoma
Nekrotiserende fasciitt
Perforerende skader (øye)
Sepsis
Septisk sjokk
Serieanfall
Sjokk
Status asthmaticus
Status epilepticus
Temporalarteritt
Tyreotoksisk krise
Ventrikkelflimmer
Ventrikkeltakykardi
Wernickes encefalopati
Zoster ophthalmicus
Øsofagusvaricer

Generelle kapitler

Amming og legemidler
Barn og legemidler
Bivirkninger
Doping
Eldre og legemidler
Farmakodynamikk
Farmakokinetikk og doseringsprinsipper
Forgiftninger
Graviditet og legemidler
Interaksjoner
Klinisk utprøving av legemidler
Legemiddelanalyser og rusmiddelanalyser
Legemiddeløkonomi
Legevesken
Leversykdom, hjertesvikt m.m. – legemiddeldosering
Markedsføringstillatelse, legemidler
Naturlegemidler
Nyrefunksjon, nedsatt - legemiddelbruk og -dosering
Rusmiddelbruk og avhengighetstilstander
Trafikk, risikofylt arbeid og legemidler
Utleveringsbestemmelsene

Terapikapitler

Allergi
Anestesi
Blodsykdommer
Endokrine sykdommer
Ernæring og væskesubstitusjon
Feber, kvalme, svimmelhet m.m.
Graviditet, fødsel og amming
Gynekologiske sykdommer
Hjerte- og karsykdommer
Hudsykdommer
Immunsykdommer og transplantasjoner
Infeksjonssykdommer
Kreftsykdommer
Mage-tarmsykdommer
Muskel- og skjelettsykdommer
Nedre luftveissykdommer
Nevrologiske sykdommer
Nyre- og urinveissykdommer
Palliativ behandling
Psykiske lidelser
Radiologi og nukleærmedisin
Smerter
Øvre luftveier, øre, munn og svelg, sykdommer
Øyesykdommer

Legemiddelkapitler

Allergiske lidelser – legemidler
Anestesiologi – legemidler
Antimikrobielle midler
Blodsykdommer – legemidler
Endokrinologi – legemidler
Ernæring og væskesubstitusjon – legemidler
Fødsel – legemidler
Hjerte- og karsykdommer – legemidler
Hudsykdommer – legemidler
Immunmodulerende midler
Kontrastmidler
Kreftsykdommer – legemidler
Kvalmestillende legemidler
Mage-tarmsykdommer – legemidler
Muskel- og skjelettsykdommer – legemidler
Nedre luftveissykdommer – legemidler
Nevrologiske sykdommer – legemidler
Nyre- og urinveissykdommer – legemidler
Psykiske lidelser – legemidler
Smertestillende legemidler
Øvre luftveier, øre, munn og svelg – legemidler
Øyesykdommer – legemidler

Refusjonsregler

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr

("Blå resept"-reglene)

 

 

Denne siden er skrevet av: Arne Westgaard, oppdatert 10.01.2007.

 

 

 

www.legevakten.no