Metodebok Allmennseksjonen, Oslo Legevakt

Maleri av Legevakten2. utgave, januar 2003

Legevaktens allmennseksjon, med lege Jon Ørstavik i spissen, har laget et praktstykke av en prosedyresamling som trolig også ha stor nytteverdi for leger ellers i landet.

Hele metodeboken er tilgjengelig via Oslo Legevakts egne hjemmesider. Hvis du er lege eller på annen måte mener at du bør få tilgang til metodeboken, kan du selv kontakte nettredaksjonen ved Oslo Legevakt med spørsmål om du kan få opplyst brukernavn og passord for tilgang til metodeboken på nett.

Hvis du allerede har brukernavn/passord, kan du følge denne lenken for å komme til innloggingssiden:

www.oslolegevakt.no/vakt/login

Innholdsfortegnelsen nedenfor viser innholdet i grove trekk, men oppdateres ikke i henhold til endringer som er og vil bli gjort videre etter at metodebokens 2. utgave var ferdig i januar 2003.

Denne siden er skrevet 20.09.2003, endret 24.11.2005,
av Arne Westgaard.

 

Innhold:

Allment og uspesifisert
Mage og tarm
Øye
Øre, nese, hals
Hjerte, kar
Muskel, skjelett
Nervesystemet
Psykiatri
Rusmidler
Luftveier
Hud
Endokrint/ernæring
Urinveier
Svangerskap, fødsel
Kjønnsorganer
Sosialt, vold

AKUTT:

Allergi og anafylaksi
Sepsis
Hjertestans
Sjokk, blodtrykksfall
Akutt koronarsykdom
Hjertesvikt, lungeødem
Koma/nedsatt bevissthet
Epilepsi - Krampeanfall
Feberkramper
Astma hos barn
Astma hos voksne
Hypoglykemi
 

 

Allment og uspesifisert

Allergi og anafylaksi

Pollenallergi

Elveblest/urticaria

Allergisk ødem

Quinckes ødem

Anafylaktisk reaksjon

Anafylaktisk sjokk

Synkope

Vanlige, lite alvorlige årsaker

Vasovagal synkope
Ortostatisk hypotensjon
Medikamentutløst synkope
Psykogen synkope, hyperventilering

Alvorlige årsaker som skal utelukkes

Kardiale årsaker: Arrytmi (tachykardi, bradykardi) eller vaskulær obstruksjon (aortastenose, hjerteinfarkt, lungeemboli). Mistenkes ved synkope i liggende stilling.
Cerebrale årsaker: Epilepsi/krampeanfall: postiktal? Vannavgang? Tungebitt?
Metabolske årsaker: Diabetes hypoglykemi, Addisons sykdom. Har pas medaljong rundt halsen?

Annet som bør utelukkes: Infeksjon, anemi, dehydrering

Sykt barn

Normalverdier for vurdering av akutt syke barn

Hypotermi

Feber og hypertermi

Sepsis

Malaria

Smitterutiner

MRSA-smitte

Tuberkulosesmitte

Miltbrannsmitte

Forgiftninger

Forgiftning med ukjent agens

Medisinsk kull og ventrikkeltømming

Acetylsalisylsyreforgiftning

Paracetamolforgiftning

Klorokinforgiftning

Tresprit og frostvæske (metanol og etylenglykol)

Forgiftning med planter, bær, sopp og tobakk

Antikolinergt syndrom

Plantevernmidler - kolinerg krise

Serotonergt syndrom / SSRI-forgiftning

Malignt nevroleptika-syndrom

Akutt dystoni

Dykkeskader

Barotraumer

Trykkfallsyke (dykkesyke, dekompresjonssyndrom)

Strømskader

Lynnedslag

Dødsfall

Plutselig spedbarnsdød - krybbedød - SIDS

Mage/tarm

Akutt abdomen

Magesmerter hos barn

Akutt appendicitt

Dyspepsi og magesår

Gallestein / cholecystitt

Pancreatitt

Gastroenteritt

Akutt karsykdom i abdomen

Abdominalt aortaaneurysme (AAA)

Akutt tynntarmsiskemi

Øye

Rødt øye

Akutt synstap

Temporalisarteritt

Infeksjoner i øyelokk

Blefaritt

Hordeolum externum

Hordeolum internum

Chalazion

Dacrocystitt - infeksjon i tåresekk

Konjunktivitt

Bakteriell konjunktivitt

Viral konjunktivitt

Allergisk konjunktivitt

Keratitt

Bakteriell keratitt

Viral keratitt

Iridocyclitt

Akutt glaukom

Netthinneavløsning

Øyeskader

Fremmedlegeme på øyet

Overfladisk corneaskade, stråleskade

Perforasjonsskader i øyet

Skader på øyelokk og tårepunkter

Blåveis

Contusio bulbi

Blowoutfraktur

Etseskader i øyet

Alkalisk etsing (lut)

Syreskade

Fluss-syreskade

Tåregass

Andre irriterende stoffer

Øyeskylling

Øre/nese/hals

Mellomørebetennelse

Sekretorisk otitt

Ekstern otitt

Neseblødning

Hjerte/kar

Hjertestans

Sjokk, blodtrykksfall

Brystsmerter - generelt

Brystsmerter på Obsposten

Akutt koronarsykdom

EKG-tolkning

Huskeregler, segment for segment

Bestemme rytme og akse

P-bølgen

PQ-tid

Breddeforøket QRS

Q-bølge (se kommentarer under akutt koronarsykdom)

R-takken

ST-segmentet (se nærmere beskrivelse under koronar hjertesykdom)

T-bølgen

Forlenget QTc-tid (>0,460 sek)

Ekstraslag

AV-Blokk (PQ-tid >0,22sek)

Grenblokk (breddeforøket QRS >0,12 sek)

Takyarrytmier

Diagnostikk av takyarrytmier

A) Regelmessig smalkomplekset takyarrytmi (typiske hastigheter)

B) Uregelmessig smalkompleks takyarrytmi

C) Bredkomplekset takyarrytmi

Paroxysmal supraventrikulær takykardi (PSVT)

WPW-syndrom (Wolf-Parkinson-White syndrom, preeksitasjonssyndrom)

Atrieflimmer (AF) og -flutter

Bredkomplekset takykardi, ventrikkeltakykardi

Hjertesvikt, lungeødem

TIA og Apopleksi

DVT og lungeemboli

Dyp venetrombose (DVT)

Lungeemboli

Muskel/skjelett

Thoraxskader

Akutte ryggsmerter

Rhabdomyolyse

Akutt arthritt

Bakteriell (septisk) arthritt

Urinsyregikt

Reaktiv arthritt

Nervesystemet

Koma / nedsatt bevissthet

Hodeskade

CT caput - rutine

1) CT caput ved hodeskader

2) CT caput på andre indikasjoner enn hodeskade

Hodepine

Faresignaler som krever OMGÅENDE AVKLARING evt akutt innleggelse

Faresignaler som peker i retning av RASK AVKLARING eller utredning

Klinisk vurdering av hodepine

Migrene

Clusterhodepine = Hortons hodepine

Spenningshodepine

Cervicogen hodepine

Subaraknoidalblødning (SAB)

Andre årsaker til hodepine

Medikamentrelatert hodepine

Tumor cerebri

Temporalisarteritt

Sinusitt

Trigeminusnevralgi

Facialisparese

Epilepsi - Krampeanfall

Feberkramper

Psykiatri

Psykiatrisk undersøkelse

Tvungent psykisk helsevern

Selvpåført skade

Selvmordsfare

Panikkanfall og hyperventilering

Rusmidler

Observasjonsrommet

Heroin og andre opiater

Benzodiazepiner

Kokain

Amfetamin

Ecstasy (MDMA)

GHB (Gamma-hydroxy-butyrat)

LSD

Englestøv (PCP)

Cannabis, Hasj

Intravenøst stoffmisbruk

Sniffing

Alkoholintoks

Abstinens

Delirium tremens

Truende delir

Manifest delir

Abstinenskramper

Wernicke og Korsakov

Wernickes encephalopati

Korsakovpsykose

Rusomsorgen i Oslo

Luftveier

Epiglottitt

Kikhoste

Falsk krupp

Bronkiolitt

Astma hos barn

Astma hos voksne

Bihulebetennelse

Influensa

Pneumothorax

Røykskader og gasser

Brannrøyk

Kvelegasser

Kullmonoksid (CO)

Cyanid (CN)

Andre kvelegasser

Irriterende gasser

Nitrøse gasser (NOx)

Ammoniakk (NH3)

Fluss-syre

Hud

Erysipelas

Nekrotiserende fasciitt

Huggormbitt

Insektstikk

Behandling – generelle retningslinjer

Vepsestikk

Cercarie-dermatitt, (“Sognsvannsikten”, swimmer’s itch)

Flåttbitt

Ehrlichiose

Skogflåttencephalitt

Borreliose

Stadium 1: Erythema migrans
Stadium 2: Disseminert sykdom
Stadium 3: Kronisk sykdom

Etseskader med fluss-syre

Endokrint/ernæring

Hypoglykemi

Hyperglykemi

Ketoacidotisk hyperglykemi

Hyperosmolært, non-ketotisk, hyperglykemisk koma

Urinveier

Nyrestein

Urinveisinfeksjoner

Urinretensjon

Svangerskap og fødsel

Blødning i svangerskap

Ekstrauterin graviditet (XU)

Spontanabort

Truende abort

Forliggende morkake (Placenta praevia)

Placentaløsning (Abruptio placentae)

Magesmerter i svangerskap

Svangerskapskvalme

Svangerskapsforgiftning

Alvorlig preeklampsi

Tiltak ved preeklampsi

Nødprevensjon (Angrepille)

Kjønnsorganer

Underlivssmerter

Ovarialcyster

Underlivsinfeksjoner

Utflod før puberteten

Utflod etter menopause

Akutt bekkeninfeksjon (Pelvic Inflammatory Disease, PID)

Klamydia-infeksjoner

Gonoré

Soppvaginitt

Bakteriell vaginose

Herpes Genitalis

Epididymitt

Prostatitt

Akutt scrotum

Testistorsjon

Testistraume

Tumor i scrotum

Testiscancer

Sosialt

Voldstraumer (VT)

Seksuelle overgrep (SO)

Hvilket tilbud har Oslo Legevakt til voldtektsofre?

Rettsmedisinsk undersøkelse

Medisinsk behandling

Videre oppfølging

Legeerklæring i straffesak

Legen som sakkyndig i retten

Barnevern

 

 

Fra forordet:

"Metodeboken til Oslo Legevakt er ment som et oppslagsverk til hjelp for legene på Allmennseksjonen ved Oslo Legevakt. Metodeboken er ikke uttømmende, og ved tvil må man støtte seg til vanlige regler for god praksis og legeetikk. Alle avsnitt er korrekturlest flere ganger, men feil kan ha sneket seg inn. Spesielt bør medikamentdoseringer vurderes med dette i mente. Metodeboken fratar ikke legene deres personlige ansvar som pålagt i lov og forskrift. Boken er heller ikke bindende, og rutiner kan fravikes på indikasjon når dette er til pasientens beste. Det er lagt vekt på å poengtere hvilke ressurser som er tilgjengelige nettopp ved Oslo Legevakt. Rutinene kan derfor ikke uten videre overføres til annen legevirksomhet."

 


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.