Skåringsskjemaer, tabeller og algoritmer

Snarveier til skåringsskjemaer og nyttige akuttmedisinske tabeller

 

·Algoritmer i akuttmedisin

 

·NCEMI, med blant annet:

Apgar score

Bestemmelse av dato for termin ved graviditet

Coronary disease probability

GCS - Glasgow Coma Scale

Ottawa-reglene (ankel, fot, kne)

9-regelen for kroppens overflate

·PortaMedicus, med blant annet:

INR - International Normalized Ratio (for blood clotting time)

IPSS - International Prostate Symptom Score

MADRS - Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale

MMS - Mini Mental State

Vaksine ved sårskader

Pasienthåndboka, med blant annet:

LDL-kolesterol

Kardiovaskulær totalrisiko

KMI - Kroppsmasseindeks

Nomogram PEF - Peak Expiratory Flow

 

Redigert av: Arne Westgaard

Sist oppdatert: 16.03.2007

 

 

 

www.legevakten.no