Statistiske beregninger på nettet

Statistics at Square One

Flott gratisbok på Internett i BMJ-kolleksjonen! Kortfattet og veldig bra skrevet. Anbefales for alle leger (og andre) som vil ha en kort og grei innføring i hvordan de skal presentere og tolke statistikk over medisinske resultater.

VassarStats: Web Site for Statistical Computation

Online kalkulatorer for å beregne de fleste statistiske standardprosedyrene.

Includer også en online lærebok i statistikk:
Concepts and Applications of Inferential Statistics

GraphPad.comGraphPad.com

 

GraphPad lar deg beregne prediktiv verdi av en test hvor du kjenner testens sensitivitet, spesifisitet og prevalens. Tallutskriften er supplert med forståelige forklaringer. Anbefales!

 

Beregn prediktiv verdi her (obs: bruk punktum som desimaltegn)

 

GraphPad hjelper deg også å beregne følgende:

 

Kategoriske data
    Fisher's, Chi square, McNemar's, Sign test, CI of proportion, NNT (number needed to treat).

Kontinuerlige data
    Descriptive statistics, detect outlier, t test, CI of mean/difference/ratio/SD, post tests.

Statistisk fordeling og tolking av P-verdier
    Calculate P from t, z, r, F or chi-square, or vice-versa. View Binomial, Poisson or Gaussian distribution. Correct a P value for multiple comparisons and Bayes.

Tilfeldige tall
    Assign subjects to groups, simulate data.

Kjemiske og radiokjemiske data
    Create and convert molar solutions, convert moles & grams, radioactivity calculations.

 

 

Presentert av: Arne Westgaard

15.03.2004, oppdatert 30.11.2007

www.legevakten.no

 

 


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.