Sjeldne sykdommer, syndromer og funksjonshemminger

Her er noen gode nettsteder for helsepersonell og pasienter som ønsker informasjon om sjeldne sykdommer, syndromer og funksjonshemminger.

Senter for sjeldne sykdommer og syndromer

·Alagille
·Alport
·Analatresi
·Blæreekstrofi
·Fabry sykdom
·Fenylketonuri/Føllings sykdom
·Galaktosemi
·Gallegangsatresi
·Genitale anomalier
·Huntingtons sykdom
·LCAT-mangel
·Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom·
·Maple Syrup Urine Disease
·Medfødte immunsviktsykdommer
·Øsofagusatresi
·Aagenæs syndrom

 

TRS - kompetansesenter for sju sjeldne diagnoser

·AMC (arthrogryposis multiplex congenita)
·Dysmeli
·Ehlers-Danlos syndrom (se også artikkel i Tidsskriftet august 2006)
·Kortvoksthet
·Marfans syndrom
·OI (osteogenesis imperfecta)
·Ryggmargsbrokk

 

Flere syndromer og oversikt over kompetansesentrene for hver diagnose

 

Info om mange flere sjeldne lidelser kan man finne i denne databasen:
http://www.rarediseases.org/search/rdblist.html

 

Og her er fullstendig oversikt i OMIM (Online Mendelian Inheritance of Man):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM (bruk søkefeltet)

 

Oppdatert: 10.08.2006, Arne Westgaard

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.