www.helsetilsynet.no

Helsetilsynets veiledere

 

Søk i Google etter veiledere på Helsetilsynets sider:

· klikk her!

Utvalg:

IK-1/2002 Forhåndsvurdering ved unnlatelse av å gi hjerte-/lunge-redning og journalføring av disse

IK-2755 Vanedannende legemidler - forskrivning og forsvarlighet.

IK-2743 Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid.

IK-2737 Antibiotika i sykehus

IK-2448/2453 Melding om skade på pasient og svikt i medisinsk utstyr.

IK-2727 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk.

IK-2726 Schizofreni - Kliniske retningslinjer for utredning og behandling.

IK-2723 Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring.

IK-2716 Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

IK-2715 Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap.

IK-2714 Alvorlige spiseforstyrrelser: Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten.

IK-2710 Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer.

IK-2708 Retningslinjer for helseundersøkelser av yrkesdykkere / Norwegian guidelines for medical examination of occupational divers.

IK-2695 Stemningslidelser -kliniske retningslinjer for utredning og behandling

IK-2694 Angstlidelser - kliniske retningslinjer for utredning og behandling

IK-2693 Antibiotika i allmennpraksis

IK-2617/98 Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

IK-2562/97 Veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IK-2552/97 Smittevernloven Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet

IK-2556/96 Smittevernloven Veileder Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner

IK-2532/96 Smittevernloven Veileder Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner

Kilde: Helsetilsynet

Redigert av: Arne Westgaard 01.04.2001, sist endret 08.02.2005.

 

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.