Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Hva er diagnosen?

En 76 år gammel mann falt fra en to meter høy stige og slo høyre side av ansiktet. Han klaget over parestesier i forløpet av nervus infraorbitalis og hadde blårød misfarging og palpasjonsømhet over høyre maksille.

 

Foto, røntgenbilde, CT-bilde

 

Her er svaret! (Kilde: MDChoice PhotoRounds Case 2)

 

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard


Klikk her for å velge en ny quiz

Siste endring: 18.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.