Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Hjertebank - diagnostikk i allmennpraksis

WPW-syndrom

Kontaktårsak: hjertebank. Kan du se hva som feiler pasienten på bakgrunn av EKG-utskriften over? Hvordan går man frem ved diagnostikk av pasienter med hjertebank i allmennpraksis?

Svaret på spørsmålene finner du i denne artikkelen:

Am Fam Physician. 2005;71:743-50,755-6

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard


Klikk her for å velge en ny quiz

Siste endring: 18.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.