Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Akutt mellomørebetennelse hos barn
- nye retningslinjer for behandling

Barn under ett år skal ikke nødvendigvis ha antibiotika, og sekresjon kan avventes i tre i stedet for to døgn.

 

Quiz: Hvilke barn bør få antibiotika ved akutt otitis media?

 

1. Alle ørebarn med dårlig allmenntilstand?

2. Dobbeltsidige otitter, eller ved høy feber/påvirket allmenntilstand?

3. Ørebarn, barn med perforasjon med sekresjon som har vart i over tre døgn, samt barn med dårlig allmenntilstand?

 

Gå til online quiz med svar

 

Behandling av akutt otitis media hos barn, Tidsskriftet nr 17/2004

Berild D, red. Veileder i antibiotikabruk i allmennpraksis. Oslo: Statens helsetilsyn, 2000

 

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard


Klikk her for å velge en ny quiz

Siste endring: 18.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.