Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Neglsopp (Foto: www.tidsskriftet.no)Soppinfeksjon?

- verifisere diagnosen før behandling?
Lamisil er effektivt mot neglsopp, men behandlingen langvarig og forholdsvis dyr. Dyrkning har lav sensivitet, tar ca 4 uker og må ofte gjentas ved mistanke. Mikroskopi krever trening. Bør pasienter med mistenkt neglsopp henvises hudlege for sikker diagnose før behandlingsstart?

 

· Behandling av neglesopp (Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 606-7)

 

· Les mer her om hudsopp.

 

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard


Klikk her for å velge en ny quiz

Siste endring: 18.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.