Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Bilde av 4-åring med kutt i tungen (Foto: www.mdchoice.com)Kutt i tungen hos 4-årig jente etter fall

Hvilken påstand er riktig?
1. Syes i lokalbedøvelse uten adrenalin med Vicryl 5-0.
2. Syes med uoppløselig sutur som fjernes etter 4 dager.
3. Syes i narkose for å unngå psykisk traume for pasienten.
4. Syes ikke, da dette vil gro fint ved sekundær tilheling.


Klikk her for å lese svaret

 

Kilde: MDchoice.com Photo Rounds


Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard


Klikk her for å velge en ny quiz

Siste endring: 18.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.