Quiz for helsepersonellMedisinske quiz på Legevakten.no

Forurenset urinprøve, krystaller eller infeksjon?

Fosfatkrystaller i urin (Foto: Jeff Simerville, American Academy of Family Physisians)Positiv stix, blakket urin og stram lukt, men ingen dysuri. Urinveisinfeksjon? Du er i tvil og bestemmer deg for å mikroskopere urinen. Hva viser bildet til venstre?

Am Fam Physician 2005;71:1153-62.

Send gjerne en kommentar til Arne Westgaard


Klikk her for å velge en ny quiz

Siste endring: 18.01.2006

© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.