Rtg høyre ankel 19 år kvinne 6 måneder etter ankelforstuingQuiz for helsepersonell:

Vedvarende plager etter ankelforstuing?

En 19 år gammel kvinne tok kontakt pga vedvarende smerter og hevelse etter belastning, samt knepping, 6 måneder etter å ha forstuet ankelen ved fall fra hest.


Hvordan forklarer du pasientens plager?

(Røntgenbildet til høyre er tatt 6 måneder etter skaden)

 

· Sykehistorien taler for luksasjon av peroneus-senen? 

· Plagene skyldes instabilitet som følge av syndesmoseskade?

· Det er normalt med smerter og hevelse inntil ett år etter en enkel ankelforstuing?

· Symptomene skyldes partiell ruptur av laterale ankelligamenter og mangelfull opptrening?

· Bildet viser et brudd i talus, som er forenlig med hennes plager?

· Bildet viser en Tillaux-fraktur, som er vanlig i denne aldersgruppen?

 

Svar: Osteochondral fraktur i talus.

 

Kilde: The Physician and Sportsmedicine:

· Persistent Ankel Pain After a 'Simple Sprain'

· Diskusjon av kasuistikken

 

Både luksasjon av peroneus-senen, syndesmoseskade, ligamentruptur og i tillegg impingment er aktuelle differensialdiagnoser ved vedvarende plager et halvt år etter en ankelforstuing. Røntgenbildet som i dette tilfellet er tatt av pasientens ankel et halvt år etter skaden viser tydelig at det foreligger en osteochondral fraktur i laterale talus. Ofte er det imidlertid nødvendig med MR av ankelen for å diagnostisere en slik skade.

 

Ved vedvarende plager etter ankelforstuinger, bør det undersøkes på nytt med tanke på aktuelle differensialdiagnoser:

· ny klinisk undersøkelse

· ny røntgenundersøkelse

Eventuelt:

· MR-undersøkelse av ankelen

Det bør vurderes om pasientens opptrening etter ankelskaden har vært adekvat.

 

Tillaux-fraktur er ført opp på listen ovenfor for å villede leseren, men er ikke en aktuell differensialdiagnose hos en 19-åring. En Tillaux-fraktur er vanlig i 13-15 års alderen, når vekstskiven er i ferd med å lukkes. Dette skjer normalt fra medial- til lateralsiden, og midtveis i denne lukningsprosessen kan et kraftig drag fra fremre syndesmose løsne et benfragment fra tibia. Ved mistanke om Tillaux-fraktur, tar man ofte CT eller MR av ankelen for nøyere kartlegging av bruddet.

 

Bakgrunnsartikler i The Physician and Sportsmedicine:

· Persistent Pain After Ankle Sprain: Targeting the Causes

· Managing Ankle Sprains: Keys to Preserving Motion and Strength

· Evaluation and Treatment of Ankle Sprains - Clinical Recommendations for a Positive Outcome

Se også Wheeless' Textbook of Orthopaedics: Ankle Sprain

 

Skrevet av Arne Westgaard, 13.07.01, sist endret 16.06.2006.

(--> flere quiz på legevakten.no)

www.legevakten.no