Quiz: Sy neglseng?

Pasient: Klemskade finger. Intakt negl, men kutt i huden på hver side (bildet til venstre).

Når er det riktig å ta av neglen for inspeksjon og evt sutur av neglsengen? 

(Bildet til høyre: neglen er tatt av, kuttet går gjennom neglsengen.)

Svar: Ved sår på hver side av neglen etter klemskader, 

fjern neglen for sutur av neglseng dersom:

· neglen er knukket, eller

· det er hematom under mer enn 50% av neglen.


Dette gjelder som hovedregel - med rom for individuelle tilpasninger avhengig av situasjon, pasient og egen kompetanse. 

© www.legevakten.no