Komplikasjoner etter Colles' fraktur

Colles' fraktur

Spørsmål:

1. Hvilken komplikasjon viser bildet. 
2. Hvilke besvær kan dette medføre for pasienten?
3. Nevn 3 andre komplikasjoner.
4. Hva kjennetegner den mest fryktede av disse komplikasjonene?

Svar:

1. Bildet viser feilstilling som følgetilstand etter en ekstraartikulær distal radiusfraktur.

Feilstillingen består av:

  • på frontbildet: radial inklinasjon ca 2 grader (mot normalt 25 grader)
  • på sidebildet: dorsal vinkling av distale radius (normalt er distale radius' leddflate bikket 5-10 grader volart)

 

Merk: "ulna pluss"?

Takk til Lars Korsnes for denne tilføyelsen

Man kunne på frontbildet også få inntrykk av at radius er noe forkortet i forhold til ulna, dvs at det foreligger "ulna pluss" (normalt er radius ca 1 mm lengre enn radius). Dorsalvinklingen av distale radius gjør imidlertid at den dorsale kanten på radiokarpale leddflate (som her er mest røntgentett) projiseres mer proksimalt enn resten av leddflaten. Volare del av radiokarpale leddflate er såvidt synlig og lengre distalt enn ulna. Her foreligger ingen reell "ulna pluss".

OBS: "Ulna pluss" forekommer i noen tilfeller som en normalvariant, og ved mistanke om "ulna pluss" kan det være nyttig med et sammenligningsbilde fra det friske håndleddet for å avgjøre om det foreligger forkorting av radius (betinget av skaden) eller ikke.


2. Dette kan gi skjevt og stivt håndledd, samt smerter som følge av inkongruens i distale radioulnarledd. (Røntgenbildene kan ikke si noe om en eventuell ledsagende leddbånd- eller triangulærbruskskade, hvilket i tilfelle vil kunne gi ytterligere plager for pasienten.)

3. Ruptur av senen til musculus extensor pollicis longus, skade av nervus medianus evt. carpal tunnel syndrom, refleksdystrofi. Pasienten kan også få parestesier og lammelser i nervus radialis (ramus superficialis), men dette er gjerne forbigående.

4. Refleksdystrofi kjennetegnes ved:

(a) Uforholdsmessig sterke smerter, f.eks nattlige smerter, brennende fornemmelse, samt hyper- og dysestesi.

(b) Hudforandringer, f.eks ødem, tynn hud, piloereksjon.

(c) Redusert fingerbevegelighet.

Full-tekst artikler om refleksdystrofi på Internett:

1. New treatments for reflex sympathetic dystrophy (NEJM 2000 Aug 31;343(9):654-6)
2. Reflex sympathetic dystrophy (BMJ 1995;310:1645-8)

Søk i Medline:

Refleksdystrofi
Diagnosekriterier for refleksdystrofi

Bildekilde:

Trauma imagebank: Distal radius, extra-articular simple (case ao23Ax)

 

separator

 

 

 

Skrevet av:

Arne Westgaard, 30.10.2000. Rettelse/merknad ved Lars Korsnes, 03.04.2007.

 

© www.legevakten.no