Skandinaviske retningslinjer for håndtering av hodeskader - tidsriktige eller "amerikaniserte"?

Skrevet av: Arne Westgaard, 15.7.2000. Lenker oppdatert 20.11.2006

Retningslinjene for innleggelse og CT caput

Fulltekstartikkelen i tidsskriftet

Her finner du artikkelen i Journal of Trauma

Scandinavian Neurotrauma Committee's anbefalte skandinaviske retningslinjer for håndtering av minimale, lette og moderate hodeskader (1-2) innebærer en mer behandlingsintensiv tilnærming til minimale og lette hodeskader.

I nedenstående fire tilfeller avviker retningslinjene fra gjeldende behandlingsrutiner ved min arbeidsplass, Oslo Kommunale Legevakt.

1. Pasienter under behandling med Marevan eller Albyl E, som pådrar seg små, tilsynelatende ukompliserte kutt i ansikt eller hodebunn, skal i følge de nye retningslinjene, uansett pasientens øvrige tilstand, henvises til CT caput og innlegges på sykehus - sistnevnte også dersom CT er negativt!
2. Pasienter som ikke er under antikoagulasjonsbehandling, men med tilsvarende minimale hodeskader, skal være under tilsyn det første døgnet og vekkes to ganger i løpet av den første natten.
3. Pasienter med lett hjernerystelse i form av kortvarig bevissthetstap (< 5 minutter) og ellers upåfallende nevrologi skal undersøkes med CT caput dersom dette er tilgjengelig og ellers innlegges til observasjon i minimum 12 timer.
4. Alkoholpåvirkede pasienter hvor det er vanskelig å vurdere den kliniske tilstand og bevissthetsgraden, skal innlegges på sykehus i minimum 12 timer.

Dersom de nye retningslinjene tas i bruk, vil dette åpenbart føre til flere CT-undersøkelser og sykehusinnleggelser. Er dette tidsriktig og regningssvarende, eller er det et uttrykk for "amerikanisering" av det skandinaviske helsevesenet? 

Referanser:

  1. Ingebrigtsen T, Rise IR, Wester K, Romner B, Kock-Jensen C. Skandinaviske retningslinjer for håndtering av minimale, lette og moderate hodeskader. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1985-90
  2. Ingebrigtsen T, Romner B, Kock-Jensen C. Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild, and moderate head injuries. J Trauma 2000; 48: 760-6

Se også:

Managing minor head injury in children
BMJ 2006;333:455-456

Diffus aksonal skade ved hodetraume
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2940-4

Skrevet av: Arne Westgaard, 15.7.2000. Lenker oppdatert 20.11.2006


© www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.