Snøskred

Snøskred (kilde: www.snoskred.no)Hvert år blir noen tatt av snøskred i Norge. De fleste skred finner sted i terreng som har helling mellom 30 og 50 grader. Risikoen øker ved kraftig snøfall, vind og rask temperaturstigning.

Hører du "drønn" i snøen eller ser at det har gått skred ellers i terrenget, er det tegn på økt skredfare. Blir du tatt av snøskred og fullstendig begravd i snø vil som oftest eneste overlevelsesmulighet være at kameratene dine graver deg frem. Gå derfor en av gangen forbi områder med særlig rasfare, men vurder først muligheten for å utløse et nytt ras før du iverksetter bergingstiltak.

Skredoffer uten luftlomme foran ansikt (kilde: Anaesthesist)De fleste ofre for snøskred dør av asfyksi, og de som har munn og nese fullstendig dekket av snø har liten mulighet for å overleve. Dersom man har klart å sikre seg en liten lomme med luft foran ansiktet, øker overlevelsesmulighetene betraktelig.

Nest vanligste dødsårsak ved snøskred er traumer. Lav kroppstemperatur er en mindre vanlig dødsårsak, men de som har ligget lenge i snøen vil være nedkjølte.

Medisinske retningslinjer for håndtering av snøskredofre skiller mellom om pasienten har ligget kortere eller lengre enn 35 minutter fullstendig nedgravd i snø.

Ved berging raskere enn 35 minutter avhenger overlevelsen først og fremst av at man forhindrer kvelning som følge av surstoffmangel og opphopning av karbondioksid.

Etter 35 minutter er det viktigere å ta hensyn til hypotermien, ved at man håndterer den skadete forsiktig, monitorerer kjernetemperatur og hjerterytme (EKG) og ved alvorlig nedkjøling gir kontinuerlig hjerte-lungeredning under transport til sykehus.

 

Kilder:

www.snoskred.no

Flott infoside om snøskred, blant annet snøskredregler, historikk og lenker. Sidene er laget av Norges Geotekniske Institutt. På www.ngi.no finner du for øvrig skredvarsel for påsken 2006 (i samarbeid med Meteorologisk institutt).

Medisinske artikler

Anaesthesist. 2006 Mar;55(3):314-324 (tysk)

High Alt Med Biol. 2002 Winter;3(4):421-5

Tidsskr Nor Laegeforen. 1993 Mar 30;113(9):1100-2

Resuscitation. 2001 Oct;51(1):7-15

 

Tilbake til tema/oversikt

 

Skrevet av: Arne Westgaard, 22.03.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.