Om soling, solbeskyttelse og solskader

Noen artikler:

1. Dagens Medisin 17.8.2000:
Hudkreft: Manglende biopsi øker ventetiden


2. JAMA 2000; 283: 2955-60

Resyme av artikkelen:

Føflekker og fregner er kjente risikofaktorer for utvikling av malignt melanom. Færre enn 2 prosent av nyfødte har føflekker. En studie av 309 hvite barn i alderen 6-7 år viser at systematisk bruk av solkrem med beskyttelsesfaktor 30 gir noe færre nye føflekker etter 3 års oppfølging. Effekten er størst blant barn med fregner. Disse får sannsynligvis 30-40 prosent færre føflekker ved bruk av solbeskyttelseskrem.


3. The Physician and Sportsmedicine 2000; 28

Kortfattet oversiktsartikkel om solens effekter på hud
.

Resyme av artikkelen:
Skade som følge av langtids, gjentatt soleksponering kan være livstruende. Effekten av ultrafiolett stråling på hud er solforbrenning, fotosensitivitet, immunsuppresjon, prematur aldring og hudkreft. Leger må kjenne de kliniske tegn ved premaligne lesjoner, basaliom, plateepitelcarcinom og malignt melanom. Pasienter som oppholder seg mye utendørs, må gis råd om solbeskyttelse, inklusiv unngåelse ved strålingsintensive tider på døgnet (mellom kl 10 og 14), kledning, solbriller og solbeskyttelseskremer. Behandling av solbrenthet er kjølige omslag, hydrokortison krem, antihistamin- og antiinflammatoriske tabletter.


4. American Family Physician 2000; 62: 357-68, 375-6, 381-2

Oversiktsartikkel om tidlig diagnostikk og forebygging av hudkreft, med mange bra illustrasjoner.


5. New England Journal of Medicine 2000; 240 (17): 1341-8

Oversikt over patogenesen ved UV-indusert malignt melanom. 

Redigert av: Arne Westgaard, 18.8.2000. Sist endret 23.04.2004.

© www.legevakten.no