Statsministerens nyttårstale 2001

Utdrag fra statsministerens tale:

Skal vi greie å ta vare på fremtidstroen er det spesielt to verdier jeg mener er viktige og det er dette jeg vil snakke om i kveld:

Verdien av å skape.
Og verdien av å dele.

Dette er verdier som må henge nært sammen. Likevel opplever vi ofte at de glir fra hverandre; at vi enten bare er opptatt av å produsere mer for å bli rikere, eller at vi tror at velferden alltid vil være der, og at det bare handler om å fordele en kake som blir større av seg selv.

La meg begynne med evnen til å skape.

Historien forteller om Spania som levde høyt på gullet de hentet fra koloniene i Latin-Amerika. Men da Spania ble rikt på gull, lente spanjolene seg mer tilbake og vendte blikket innover. Det ble begynnelsen på en lang nedgangstid. De sluttet å skape nye varer, ny kultur og ny kunst. Det skulle ta flere hundre år å rette på dette.

Skal vi unngå å gjøre den feilen spanjolene gjorde, må vi fortsette å skape store verdier - også etter at oljealderen har nådd sin topp. Ikke bare økonomiske verdier, men verdier som gir oss et tryggere og mer innholdsrikt liv.

...

Vi må verdsette kunnskap. Ikke minst må vi vite å verdsette de som formidler kunnskap og alle lærestedene der kunnskapen utvikles. Skoler og universiteter, men også bedrifter og arbeidsplasser. Vi skal lære gjennom hele livet. Den som tror at han er ferdig utdannet er ikke utdannet, men ferdig.

Ny teknologi skaper nye muligheter. Vi har tatt informasjonsteknologien i bruk. Nå skal vi med klokskap utvikle bioteknologien til det beste for samfunnet. Vi skal passe på at all ny teknologi blir utnyttet innenfor en etisk forsvarlig ramme. Men vi skal også være flinke til å ta nye muligheter i bruk, som i behandlingen av sykdommer, i ny næringsutvikling og på arbeidsplassene.

...

Like viktig som spørsmålet om hva vi skal leve av, er spørsmålet om hva vi skal leve for. Vi blir ikke nødvendigvis lykkeligere ved at landet og de fleste av oss blir enda rikere. Siden 1970 er vi blitt nesten tre ganger så rike målt i penger. Men er vi blitt tre ganger så lykkelige? Lever vi rike liv i det rike landet?

Ole Paus har sagt det slik om nordmenn: "Vi har alt, men det er også alt vi har."

...

Og så understreker vi det grunnleggende fellesskapet mellom oss alle når vi ønsker hverandre et riktig godt nytt år.

Bakgrunn:

Nyttårstalen i sin helhet

© www.legevakten.no