Multiplikasjon av tosifrede tall

Her kan du ve deg i hoderegning ved multiplikasjon av tosifrede tall.

separator

Klikk her for komme til mattomaten ... Mattomaten - multiplikasjon med tosifrede tall

separator

 

 

www.legevakten.no