TABELL

Klassifisering av typiske effektive doser av ioniserende stråling ved vanlige prosedyrer innen diagnostisk radiologi.


 
Kategori
Typisk effektiv

dose (mSv)
Eksempel
0
0
Ultralyd, MR
I
<1
Konvensjonell røntgen av thorax, ekstremiteter og bekken 
II*
1–5
Urografi, rtg. lumbosakralcolumna, nukleærmedisinske undersøkelser (f. eks. skjelettscintigrafi), CT av hode og nakke/hals
III
5–10
CT av thorax og buk, nukleærmedisinske undersøkelser (f. eks. hjerte)
IV
>10
Noen nukleærmedisinske undersøkelser (f. eks. PET)

* Den gjennomsnittlige årlige bakgrunnsdosen i de fleste deler av Europa hører hjemme i denne kategorien.