B. Nakke/hals 
(For ryggrad, se del C [Ryggrad] og K [Traume])

Bløtdeler

Knuter i og forstørrelse av glandula thyreoidea (skjoldbruskkjertelen)
UL [0] og NM [I]
Anbefales [B]
Viser morfologi, muliggjør styrt aspirasjon for cytologi, eller biopsi for histologi. Noen leger gjør aspirasjon uten bilde­diagnostikk. XR nødvendig for å vise luftrøret.
B1
Tyreotoksikose
NM [I], UL [0] Anbefales [B]
Kan skille mellom Graves sykdom, toksisk knutestruma og subakutt tyreoiditt. Gir funksjonell informasjon om knuter. Nyttig også ved tyreoiditt.
B2
Ektopisk thyreoideavev (f. eks. lingual thyreoida)
NM [I]
Anbefales [C]
NM er utmerket for små, ektopiske rester av tyroideavev. Ved generell thyreoideaforstørrelse eller knutestruma viser UL retro­sternal utbredelse enkelt og raskt. Sanntidsundersøkelser (UL) viser effekten av halsutbredelsen osv. CT eller MR nødvendig for å påvise full retrosternal utbredelse og evt. affeksjon av luftrøret.
B3
Hyperpara­tyreoidisme
Bildediagnostikk
Spesialundersøkelse [C]
Spør om råd. Diagnosen stilles på klinisk og biokjemisk grunnlag. Bildetaking kan gi preoperativ lokalisering, men behøves eventuelt ikke av erfaren kirurg. Lokale rutiner, samt tilgjengelig teknikk og ekspertise har stor betydning. UL, NM, CT og MR er alle egnet på en ikke-operert hals.
B4
Asymtomatisk stenoselyd på halsen
UL carotis
[0]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Signifikante stenoser på arteria carotis interna påvises sjelden.
B5
Svelget eller inhalert fremmedlegeme 
Se Traume K 30.
B6
Tumor med ukjent utgangspunkt
UL [0]
Anbefales [C]
UL er førsteundersøkelse. Biopsi kan ofte gjøres UL-veiledet. MR eller CT vanligvis bare etter anbefaling av radiolog eller annen relevant spesialist.
B7
Obstruksjon av spyttkjertelgang
UL [0] eller sialografi [II]
Anbefales [C]
For intermitterende, måltidsrelatert hevelse. MR-sialografi foretrekkes ved enkelte sykehus.
B8
XR
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Bortsett fra ved mistanke om konkrement i munngulvet, der XR kan være alt som trengs.
Spyttkjerteltumor
UL [0]
Anbefales [B]
UL er en svært sensitiv metode og bør, avhengig av lokal ekspertise, være første undersøkelse. MR er utmerket for utbredt eller residiverende sykdom. CT brukes nå bare i begrenset utstrekning. Ingen indikasjon for CT-sialografi.
B9
Munntørrhet: Bindevevssykdom?
UL [0] eller sialografi [II] eller NM [II]
Spesialundersøkelser [C]
Lite etterspurt. Sialografi kan være diagnostisk, men NM gir bedre funksjonell bedømmelse. MR-sialografi brukes også her.
B10
Kjeveledd
XR [I]
Spesialundersøkelse [B]
Røntgenbilder viser skjelettrelatert patologi, som vanligvis ikke er tilstede, siden plagene vanligvis skyldes ledd-menisk dysfunksjon.
B11
MR [0] eller artrografi 
[II]
Spesialundersøkelser [B]
Etter at konvensjonell behandling har vært mislykket og ledd-menisk dysfunksjon mistenkes. Med artrografi oppnås en dynamisk fremstilling.