C. Ryggrad

Generelt 
(For traume, se del K)
Medfødte forstyrrelser (For barn, se del M)
XR [I]
Spesialundersøkelse [C]
F. eks. XR totalcolumna stående ved skoliose. Se del M for ryggsmerter (M10).
C1
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
MR viser alle ryggrads­misdannelser og utelukker assosiert intraspinal abnormalitet. CT kan være nødvendig for å vise skjelett­detaljer, men merk den store strålebelastningen.
Myelopati: Tumorer, betennelse, infeksjon, infarkt osv.
MR [0]
Anbefales [B]
MR er et klart førstevalg for alle ryggmargslesjoner og i bedømmelsen av margkompresjon. CT kan behøves om bedre beindetaljer kreves. Myelografi bare om MR ikke er tilgjengelig eller er umulig. NM brukes fortsatt i stor grad for metastase-screening og for å identifisere fokale skjelettlesjoner (som osteoid osteom).
C2

Cervikalcolumna

Atlanto-axial subluksasjon
XR [I]
Anbefales [C]
Ett enkelt sidebilde av cervikalcolumna med pasienten i komfortabel bøyd stilling bør avsløre alle signifikante subluksasjoner hos pasienter med reumatoid artritt, Downs syndrom osv. MR (bøy/strekk) viser effekten på medulla når konvensjonelle røntgenbilder er positive eller det er nevrologiske utfall.
C3
Nakkesmerter; brakialgi: Degenerative forandringer?
XR [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Degenerative forandringer begynner i tidlig middelalder og er ofte ikke relaterte til symptomene, som vanligvis beror på skive- eller ligamentskade som ikke syns på vanlig XR. MR brukes stadig oftere, spesielt ved brakialgi.
C4
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
Overvei MR og spesialisthenvisning hvis smertene påvirker livs­kvaliteten eller dersom det er nevrologiske utfall. Myelografi (med etterfølgende CT med kontrast i duralsekken) kan være nødvendig for å få ytterligere detaljer eller når MR ikke er tilgjengelig eller er umulig.
Torakalcolumna Smerter uten traume: Degenerativ sykdom?
XR [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Degenerative forandringer forekommer uunngåelig fra og med middelalder. Undersøkelse er sjelden til nytte hvis det ikke er nevrologiske tegn eller mistanke om metastase eller infeksjon. Overvei raskere undersøkelse av eldre pasienter med akutte smerter for å påvise osteoporotisk kollaps eller andre former av beinødeleggelse. Overvei NM ved metastasesuspekte lesjoner.
C5
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
MR kan være hensiktsmessig om lokal smerte vedvarer, dersom problemstillingen er vanskelig å håndtere eller om det er tegn til langbaneaffeksjon. 

Lumbalcolumna

Kroniske ryggsmerter uten tegn på infeksjon eller neoplasme
XR [II]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Degenerative endringer er vanlige og uspesifikke. Mest verdifullt hos yngre pasienter (f. eks. under 20 år; spondylolistese, Bekhterevs sykdom, osv.) og eldre pasienter (f. eks. over 55 år).
C6
MR [0] eller CT [II] eller NM [II]
Spesialundersøkelser [C]
I tilfelle der håndteringen er proble­matisk. Negativt funn kan være nyttig.
Ryggsmerter med mulig alvorlige særtrekk som:


• Debut < 20, > 55 år

• Sfinkter- eller gangforstyrrelse
• Ridebukseanestesi
• Alvorlig eller økende tap av motorikk
• Utbredt nevrologisk svakhet
• Tidligere malignitet

• Redusert allmenntilstand 
• HIV
• Vekttap
• Intravenøst rusmiddelmisbruk

• Steroider
• Strukturelle deformiteter

Bildediagnostikk
Anbefales [B]
Kombinert med rask henvisning til spesialist er MR vanligvis den beste undersøkelsesmetoden. Radiologisk diagnostikk må ikke føre til at henvisningen til spesialist utsettes. NM brukes også i stor utstrekning ved mulig beindestruksjon, ved kroniske smerter eller om infeksjon mistenkes. (”NORMAL” KONVENSJONELL RØNTGEN KAN GI FALSK TRYGGHET). (For barn, se del M.)
C7
• Ikke-mekaniske smerter
Akutte ryggsmerter: Skiveprolaps; isjias uten mulig alvorlige særtrekk (se over).
XR [II]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Akutte ryggsmerter skyldes ofte årsaker som ikke kan diagnostiseres med konvensjonell røntgen (unntak: osteoporotisk kompresjonsfraktur). ”Normal” konvensjonell røntgen kan gi falsk trygghet. For å påvise skiveprolaps kreves MR eller CT. Disse bør overveies etter at konvensjonell behandling har vært mislykket.
C8
MR [0] eller CT [II]
Anbefales ikke i første omgang [B]
MR er vanligvis å foretrekke (dekker større område, conus, postoperative forandringer osv.), samtidig som røntgenstråler unngås. MR eller CT nødvendig før intervensjon (f. eks. epidural injeksjon). MR er bedre enn CT ved postoperative problemstillinger.