F. Thorax

Uspesifikke brystsmerter
XR thorax [I]
Anbefales ikke i første omgang [C]
Tilstand som Tietzes syndrom gir ingen positive funn på XR thorax. Undersøkelsens hovedhensikt er å berolige.
F1
Thoraxtraume
XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Synlig ribbeinsbrudd etter mindre traume medfører ikke endringer i behandlingen (se Traume, del K).
F2
Før ansettelse eller som screening-


undersøkelse

XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Ikke berettiget, unntatt for et fåtall høyrisikokategorier (f. eks. risikoimmigranter uten nylig XR thorax). Noen undersøkelser må gjøres pga. yrke (f. eks. dykkere) eller emigrasjon.
F3
Preoperativ undersøkelse
XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Unntak før hjerte/lungekirurgi, sannsynlig behandling på intensivavdeling, mistanke om malignitet eller tuberkulose. Anestesilege kan også be om XR thorax for pasienter med tung pust, pasienter med kjent hjertesykdom eller meget gamle pasienter. Mange pasienter med hjerte/lungesykdom har aktuell XR thorax tilgjengelig; nytt bilde er da vanligvis ikke nødvendig.
F4
Infeksjon i øvre luftveier
XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
F5
Kronisk obstruktiv lungesykdom; oppfølging
XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Bare om det har skjedd endringer i symptomer eller tegn.
F6
Lungebetennelse hos voksne; oppfølging (For barn, se del M)
XR thorax [I]
Anbefales [A]
For å bekreft normalisering. Meningsløst med ny undersøkelse med kortere intervall enn 10 dager, ettersom oppklaringen kan skje langsomt (spesielt hos eldre).
F7
Pleuraeffusjon
XR thorax [I]
Anbefales [B]
Liten effusjon kan bli uoppdaget, spesielt på frontal XR thorax.
F8
UL [0]
Anbefales [B]
For å påvise væske; for å veilede aspirasjon. CT i blant nødvendig for bedre lokalisering, bedømmelse av solide komponenter osv.
Hemoptyse
XR thorax [I]
Anbefales [B]
PA og lateral projeksjon.
F9
CT [III]
Spesialundersøkelse [B]
Mange sykehus gjør først CT, deretter bronkoskopi; økende bruk av CT først (se Cancer L7). Overvei arterio­grafi av bronkialarterier ved massiv hemoptyse.
Intensiv­pasienter
XR thorax [I]
Anbefales [B]
XR thorax er til størst nytte når symptomene er endret eller ved tilkobling eller fjerning av apparat. Økende tvil om nytten av daglige, rutinemessige bilder.
F10
Ukjent lungesykdom
CT [II]
Anbefales [B]
Høyoppløselighets-CT (HRCT) kan vise patologi som ikke fremstilles tydelig på XR thorax, spesielt ved interstitiell sykdom.
F11
NM [II]
Spesialundersøkelse [B]
NM kan bedømme sykdommens aktivitet (f. eks. måle alveolær permeabilitet) og evaluere behandlingseffekt.
F11