I. Obstetrikk og gynekologi
OBS: Transvaginalt (TV) UL-utstyr bør finnes tilgjengelig på alle avdelinger der bekken-UL utføres
Screening under graviditet
UL [0]
Anbefales [C]
Det er ikke bevist at UL-screening påvirker perinatal mortalitet, unntatt der graviditeten avsluttes selektivt på grunn av alvorlige misdannelser. Metoden gir verdifull informasjon om fosterets alder og evt. forekomst av flere fostre. UL har også vist seg være verdifull ved bedømmelse av placenta praevia og intrauterin vekst. Ved spesialistoppfølging av høyrisiko­graviditeter er Doppler-UL av navlestrengsarterien til hjelp i valg av behandling. Det er store variasjoner i de ulike land når det gjelder bruken av UL innen obstetrikk.
I1
Graviditetsmistanke
UL [0]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Graviditetstest er det mest hensiktsmessige. UL er verdifullt når molar graviditet mistenkes.
I2
Mistanke om ektopisk graviditet
UL [0]
Anbefales [B]
Etter positiv graviditetstest. TV-UL foretrekkes. Farge-Doppler øker sensitiviteten.
I3
Mulig ikke-viabel graviditet
UL [0]
Anbefales [C]
Ny UL etter en uke kan behøves (spesielt ved fostersekk < 20 mm eller "crown-rump" < 6 mm). Graviditetstest nødvendig. Om det rår tvil om graveditetens viabilitet, skal utskraping avventes.
I4
Mistanke om tumor i bekkenet
UL [0]
Anbefales [C]
Ofte kreves kombinasjon av transabdominal UL og TV-UL. UL bør bekrefte tilstedeværelse av tumor og bestemme sannsynlig utgangspunkt. Se Cancer, del L. MR er den beste sekundære undersøkelsen, selv om CT fortsatt brukes.
I5
Bekkensmerter: Infeksjon; endometriose
UL [0]
Anbefales [C]
Spesielt når det er vanskelig eller umulig å gjennomføre klinisk undersøkelse.
I6
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
Kan være bra for å lokalisere større endometrioseknuter.
Mistet spiral?
UL [0]
Anbefales [C]
I7
XR abdomen [II]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Bare dersom spiralen ikke ses i uterus på UL.
Residiverende spontanaborter
UL [0]
Anbefales [C]
Viser de fleste medfødte og ervervede tilstander.
I8
MR [0]
Spesialundersøkelse [C]
Kompletterer UL for livmoranatomi. Noen sykehus benytter hysterosalpingografi (HSG).
Infertilitet
UL [0]
Anbefales [C]
For å følge follikkelutvikling under behandling. For å bedømme om tubene er åpne. Noen sykehus bruker MR og/eller hysterosalpingografi.
I9
Mistanke om misforhold bekken/hodemål
XR pelvimetri
[II]

MR [0] eller CT [II]

Anbefales ikke rutinemessig [B]

Spesialundersøkelse (C)

Økende tvil om behovet for pelvimetri. Lokal rutiner bør bestemmes sammen med spesialist i obstetrikk. Dessuten bør MR eller CT alltid brukes når det er mulig. MR er best, siden røntgenstråling unngås. CT gir vanligvis lavere dose enn konvensjonell røntgen pelvimetri.
I10