L. Kreft
Mange av de kliniske problemstillingene som har med kreftdiagnostikk å gjøre, har allerede delvis blitt dekket i delene om de enkelte organsystemer. Her gis korte kommentarer om bruken av radiologiske undersøkelser i diagnostikk, stadieinndeling og oppfølging av noen vanlige kreftformer. Kreft hos barn tas ikke opp, ettersom behandlingen alltid skjer på spesialistnivå. For brystkreft, se del J. 
XR thorax er nødvendig initialt ved de fleste maligne lesjoner for å påvise eventuelle lungemetastaser. Betenklighetene når det gjelder diagnostisk bestråling er generelt mindre relevant i denne sammenheng. XR thorax inngår også i mange oppfølgingsprotokoller (f. eks. testikkelkreft). Oppfølgingsundersøkelser for å følge sykdomsutvikling (f. eks. etter kjemoterapi) er ofte nødvendig. Noen undersøkelser gjøres mer av hensyn til behandlingsprotokollen enn kliniske behov og må derfor være godt funderte.
Ørespyttkjertel
Diagnose
UL [0]
Anbefales [B]
For å fastslå at det foreligger en tumor, spesielt hvis den er overfladisk.
L1
MR [0] eller CT [II]
Anbefales [B]
Nyttig for den dype delen av kjertelen og før komplisert kirurgi.
Stadieinndeling
MR [0] eller CT [II]
Anbefales [B]
Spesielt når komplisert kirurgi overveies; for å se relasjoner og involvering av lobus profundus.
L2
Strupehode
Diagnose
Bildediagnostikk
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Dette er en klinisk diagnose.
L3
Stadieinndeling
CT [II] eller MR [0]
Anbefales [B]
MR har fordelen med direkte koronalt bildeopptak. MR kommer etterhvert til å overta.
L4
Skjoldbruskkjertel
Diagnose
UL [0] og NM [I]
Anbefales [A]
Se hals/nakke, del B1. UL-veiledet biopsi brukes stadig oftere, spesielt for ”kalde” knuter på NM.
L5
Stadieinndeling
CT [II] eller MR [0]
Anbefales [B]
For evaluering av lokal utbredelse (f. eks. retrosternal utbredelse, lymfekjertler).
L6
NM [IV]
Anbefales [B]
Etter tyroidektomi. NM benyttes også ved oppfølging ved residivmistanke.
Lunge
Diagnose
XR thorax front + side [I]
Anbefales [B]
Men kan være normal, spesielt ved sentral tumor.
CT [III]
Anbefales [B]
Mange sykehus går direkte videre til bronkoskopi som gir mulighet for biopsi. CT er bedre for å påvise lesjoner som forårsaker hemoptyse.
L7
Stadieinndeling
CT thorax, øvre buk [III]
Anbefales [B]
Tross begrensninger når det gjelder spesifisitet ved lymfeknuteaffeksjon osv. Noen sentra utfører NM for å påvise eventuelle skjelettmetastaser.
L8
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
Bidrar for å vurdere lokal infiltrasjon i thoraxveggen, spesielt ved apikale og perifere lesjoner og affeksjon av mediastinum. Hjelper med å skille binyreadenom fra metastaser.
NM [IV]
Spesialundersøkelse [B]
FDG-PET er en dyr engangs­undersøkelse som kan identifisere små metastaser. En rekke andre undersøkelser og uhensiktsmessig kirurgi kan derved unngås.
Oesophagus
Diagnose
XR oesophagus [II]
Anbefales [B]
Før endoskopi ved dysfagi.
L9
Stadieinndeling
CT [III]
Anbefales [B]
Tross begrensninger i sensitivitet og spesifisitet når det gjelder lymfeknuteaffeksjon. Enklere enn MR for lunge- og lever- samt intraabdominale lymfeknutemetastaser.
L10
Transøsofageal UL [0]
Anbefales [A]
Økende bruk av transøso­fageal UL, hvis tilgjengelig, for lokal stadieinndeling.
Lever: Primærtumor
Diagnose
UL [0]
Anbefales [B]
Majoriteten av lesjonene identifiseres.
L11
MR [0] eller CT [III]
Anbefales [B]
Ved forhøyede biokjemiske markører og negativ UL eller meget cirrotisk lever. Kontrast-forsterket MR og arteriefase-CT mest nøyaktig for å kartlegge tumorutbredelse.
Stadieinndeling
MR [0] eller CT [III]
Anbefales [B]
MR er sannsynligvis den optimale undersøkelsen for å vurdere hvilke segmenter og lapper som er involvert. Intraoperativ UL er bra, hvis tilgjengelig.
Lever: Metastaser
Diagnose
UL [0]
Anbefales [B]
UL viser flertallet av metastasene og kan veilede biopsi.
L13
CT [III] eller MR [0]
Anbefales [B]
Når UL er negativ og klinisk mistanke sterk. MR er bedre for å karakterisere lesjoner. CT arteriell portografi er sensitiv, men ikke spesifikk. Mange bruker nå trippelfase spiral-CT-teknikk etter intravenøs injeksjon av kontrastmiddel. CT og MR inngår ofte i protokoller for stadieinndeling og oppfølging. Økende interesse for PET for å oppdage meget små metastasefoci.

Pankreas

Diagnose
 

Bildediagnostikk

Anbefales [B]
Mye avhenger av lokal ekspertise og kroppshabitus. UL vanligvis bra for slanke pasienter, CT bedre for tykke. MR brukes for å avklare problemer. Biopsi ved hjelp av UL eller CT. ERCP eller MRCP kan også behøves. Endoskopisk UL er mest sensitiv. Økende interesse for PET.
L14
Stadieinndeling
CT [III] eller MR [0] buk
Anbefales [B]
Spesielt hvis radikal kirurgi overveies. Store lokale variasjoner; noen sykehus bruker konvensjonell angiografi, andre spiral-CT. Laparaskopisk UL benyttes også.
L15
Colon og rektum
Diagnose
Bariumklyster [III]
eller
kolonoskopi
Anbefales [B]
Mye avhenger av lokale rutiner, ekspertise og tilgjengelighet. Se del G. Økende interesse for CT og MR av colon, spesielt med virtuelle endoskopiske teknikker.
L16
Stadieinndeling
UL [0]
Anbefales [B]
For levermetastaser. Endoluminal UL bra for lokal rektal utbredelse.
L17
CT [II] 
eller MR [0] buk og bekken
Anbefales [B]
Lokal preoperativ stadieinndeling av rektale tumorer før preoperativ radioterapi. Mange sykehus behandler nå levermetastaser meget aggressivt, noe som kan nødvendiggjøre MR og/eller detaljert CT. MR og CT er ofte komplementære. Begge kan bedømme generelle bukmetastaser. Økende interesse for PET her.
Residiv?
UL [0] lever
Anbefales [B]
For levermetastaser. Debatt om verdien av rutinemessige kontroller med UL hos asymtomatiske pasienter.
L18
CT [III] 
eller MR [0] buk og bekken
Anbefales [B]
For levermetastaser og lokalt residiv. 
NM [IV]
Spesialundersøkelse [B]
PET og monoklonale antistoffer kan påvise levermetastaser og lokalt residiv.
Nyre
Diagnose
UL [0]
Anbefales [B]
Se H7 (renal ekspansjon).
L19
Stadieinndeling
CT [III] 
eller MR [0] buk
Anbefales [B]
For lokal utbredelse, affeksjon av vene, lymfeknuter, ureter, kontralateral nyre osv.
L20
CT [III] thorax
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Forekomsten av lungemetastaser får vanligvis ingen konsekvenser for behandlingen. 
NM [I]
Spesialundersøkelse [C]
Konvensjonell NM kan bedømme kontralateral funksjon. Økende interesse for PET.
Residiv?
CT [III] buk
Anbefales [B]
Ved symptomer som tyder på lokalt residiv etter nefrektomi. Rutinemessig oppfølgingsundersøkelse anbefales ikke.
L21

Urinblære

Diagnose
Bildediagnostikk
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Cystoskopi er den optimale undersøkelsen (om enn ikke ufeilbarlig, f. eks. ved divertikler).
L22
Stadieinndeling
Urografi [II]
Anbefales [B]
For bedømmelse av nyrer og urinledere med tanke på ytterligere uroteliale tumorer.
L23
CT [III] 
eller MR [0] buk og bekken
Anbefales [B]
Når radikal terapi overveies. MR er sannsynligvis mest sensitiv. CT brukes mye for planlegging av stråleterapi.

Prostata

Diagnose
Transrektal UL [0]
Anbefales [B]
Noe varierende etter lokal tilgjengelighet og ekspertise. Transrektal UL brukes mye sammen med veiledede biopsier. En viss interesse for MR og PET her.
L24
Stadieinndeling
MR [0]
eller CT [III] bekken
Spesialundersøkelser [B]
Noe ulike rutinger for utredning og terapi. Stadieinndeling omfatter også buken når bekkensykdom er påvist.
L25
NM [II]
Anbefales [A]
For å bedømme skjelett­metastaser når PSA er signifikant forhøyet.

Testikkel

Diagnose
UL [0]
Anbefales [B]
Spesielt når kliniske funn er usikre eller normale.
L26
Stadieinndeling
CT [III] thorax, buk, bekken
Anbefales [B]
Behandlingen avhenger nå sterkt av nøyaktig radiologisk stadieinndeling. Økende interesse for PET.
L27
Oppfølging
CT [III] buk

Anbefales [B]

Noen sykehus undersøker fortsatt rutinemessig thorax, spesielt på pasienter uten biokjemiske tegn på sykdom. Debatt om hvorvidt hele bekkenet må omfattes av oppfølging, med mindre det fins kjente risikofaktorer. 
L28
NM [IV]
Spesialundersøkelse [C]
PET kan bedømme tumorviabilitet i restoppfylninger.

Ovarier

Diagnose
UL [0]
Anbefales [B]
De fleste lesjoner diagnostiseres med UL (inklusive TV med Doppler), laparoskopi eller laparotomi. Noen påvises ved CT- eller MR-undersøkelser utført pga. buksymptomer. MR er bra for å avklare problemstillinger.
L29
Stadieinndeling
CT [III]
eller MR [0] buk og bekken
Spesialundersøkelser [B]
Mange spesialister krever CT eller MR i tillegg til stadieinndeling ved laparotomi. CT er fortsatt bedre tilgjengelig.
L30
Oppfølging
CT [III] buk og bekken
Spesialundersøkelse [B]
Vanligvis for å bedømme respons på adjuvant terapi. Brukes også, parallelt med markører, for å oppdage residiv.
L31

Uterus: Cervix

Diagnose
Bildediagnostikk
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Vanligvis en klinisk diagnose. MR kan være nyttig i kompliserte tilfeller.
L32
Stadieinndeling
MR [0] 
eller 
CT [III] 
buk og bekken
Anbefales [B]
MR viser tumor, lokal utbredelse og lymfeknuter i bekkenet bedre. Para-aortale lymfeknuter og urinlederne må også undersøkes. Noen sykehus bruker nå transrektal UL for å avgjøre lokal utbredelse.
L33
Residiv?
MR [0] 
eller CT [III] buk og bekken
Spesialundersøkelser [B]
MR gir bedre informasjon om bekkenet. Biopsi (f. eks. av forstørret lymfeknute) er enklere med CT.
L34

Uterus: Corpus

Diagnose
UL [0] eller MR [0]
Anbefales [B]
MR kan gi verdifull informasjon om benigne og maligne lesjoner.
L35
Stadieinndeling
MR [0] eller CT [III]
Spesialundersøkelser [B]
Både CT og MR kan visa ekstrauterin sykdom. Men MR kan også vise intrauterin anatomi.
L36

Lymfom

Diagnose
CT [III]
Anbefales [B]
CT er bra for å bedømme lymfeknuter i hele kroppen. Muliggjør også biopsi, selv om eksisjon av hele glandelen alltid er å foretrekke når det er mulig.
L37
NM [III]
Spesialundersøkelse [B]
NM (gallium) kan vise områder med okkult sykdom (f. eks. i mediastinum). PET anvendes på noen sykehus.
Stadieinndeling
CT [III] thorax, buk, bekken
Anbefales [B]
Avhengig av sykdomsstedet, må eventuelt også hode og hals undersøkes. Økende interesse for PET her.
L38
Oppfølging
CT [III] eller MR [0]
Anbefales [B]
MR spiller en stadig viktigere rolle ved langtidsoppfølging og for å vurdere gjenværende tumor.
L39
NM [III]
Spesialundersøkelse [B]
Overvei NM for galliumpositiv sykdom. En del sykehus benytter PET.
Tumor i muskel eller skjelett
Diagnose
XR [I] + MR [0]
Anbefales [B]
Radiologi og histologi kompletterer hverandre. Bildediagnostikk helst før biopsi. Se Muskel - skjelett, del D. NM er nødvendig for å avklare om tumor er solitær.
L40
Stadieinndeling
MR [0] lokal sykdom + CT thorax [III]
Spesialundersøkelse [C]
Se Muskel – skjelett, del D. CT for lungemetastaser.
L41
Metastaser fra ukjent primærtumor
Diagnostikk av primærtumor
Bildediagnostikk
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Sjelden til nytte. Noen unntak etter spesialistvurdering: Unge pasienter eller ved fordelaktig histologi.
L42
Bryst – se del J