ORDLISTE


 

FORKORTELSE
DEFINISJON
XR
Konvensjonell røntgen, en eller flere filmer
UL
Ultralyd
Totalskjelett
En serie konvensjonelle røntgenbilder for at påvise forekomst og utbredelse av patologiske forandringer
Mammografi
Røntgenundersøkelse av brystene
Ø/V/passasje
Undersøkelse av spiserør/magesekk/tynntarm
Enteroklyse
Detaljert bariumundersøkelse via nasoduodenal intubasjon
Colon
Bariumundersøkelse av tykktarm 
Urografi
Intravenøs urografi
CT
Computertomografi
CTA
CT-angiografi
HRCT
CT med høy oppløsning
NM
Nukleærmedisin
SPECT
Single Photon Emisjon Tomografi
MR
Magnetisk resonanstomografi
MRA
MR-angiografi
MRCP
MR-kolangiopankreatografi 

(Magnetic Resonance Cholangio Pancreatography)
DSA
Digital subtraksjonsangiografi
ERCP
Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi

(Endoskopic Retrograde Cholangio Pancreatography)
PET
Positron-emisjonstomografi