Retningslinjer for medisinsk behandling publisert i Tidsskrift for Den norske Lægeforening

En rekke medisinske veiledere er publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Tidsskriftet har imidlertid ikke indeksert sine artikler etter de såkalte MeSH-termene eller benyttet andre nøkkelord som unikt identifiserer artikler med slike retningslinjer for medisinsk diagnostikk, behandling og forebygging. De har heller ingen egen oversikt over "Practice guidelines", som er MeSH-termen for slike "veiledere".

Gå derfor frem på følgende måte for å finne medisinske veiledere publisert i Tidsskriftet:

1. Finn først artikkelen du er ute etter i Pubmed ved å klikke her.

Du vil nå få frem en liste av referanser til alle artikler med "practice guidelines", og formatet ser gjerne slik ut:

Eksempel:
Fretland AA.
[Antibiotic prophylaxis in acute pancreatitis--is the evidence good enough?]
Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 May 19;125(10):1323-5. Review. Norwegian.

2. Merk deg årstallet og tidsskrift-nummeret som står mellom parenteser.

I eksempelet over er det altså tidsskrift nummer 10/2005.

 

3. Gå til innholdsfortegnelsen for det aktuelle nummeret ved å velge fra listen på følgende side:

http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LTSOL.Soek_DataEntry2

På denne måten skulle du enkelt kunne finne frem til hvilke som helst medisinske veiledere eller behandlingsretningslinjer publisert i Tidsskriftet. Lykke til!

 

Skrevet av Arne Westgaard, oppdatert 24.06.2005

www.legevakten.no