Søvnforstyrrelser hos barn og ungdom

Ungdom trenger 9-9,5 timers søvn for å fungere optimalt. Kronisk søvnmangel fører blant annet til humørsvigninger og konsentrasjonsvansker. Noen vil kanskje kjenne seg igjen i at de følte seg kronisk trøtte og "sløve" på dagtid som følge av lite søvn dengang de selv var unge. Men er det noe vi voksne kan gjøre for å hjelpe dagens ungdom, eller er kronisk søvnmangel blant unge en naturlig følge av biologiske endringer i melatonin-utskillelsen?

 

Av: Arne Westgaard, lege

Konsekvenser av kronisk søvnmangel

Psykiske forstyrrelser

· humørsvingninger

· impulsivitet

· svekket oppmerksomhet

· nedsatt konsentrasjon

· økt ulykkesrisiko

Hukommelse

· korttidshukommelsen svekkes

· læringsvansker

Verbal uttrykksmåte

· redusert flyt

· redusert kreativitet og evne til å resonnere

Økt tilbøyelighet til å bruke koffein og nikotin

I en artikkel i dagens utgave av BMJ står det at ungdom trenger 9-9,5 timers søvn for å fungere optimalt. Det innebærer at de må sovne kl 21-21.30 hvis de skal stå opp kl 6.30. Jeg tror nok ikke det var særlig mange gangene jeg la meg før kl 22 i løpet av hele min ungdomstid. Til gjengjeld følte jeg meg også stort sett alltid trøtt på dagtid.

Artikkelforfatterne av nevnte artikkel i BMJ hevder at inadekvat søvnhygiene er et utbredt problem hos unge. For det første er det næmest umulig for ungdom å sovne før kl 22.30 eller 23 fordi overgangen fra barn til ungdom innebærer et fysiologisk skift i tidspunktet for melatoninutskillelse. Dessuten fører krav om deltakelse i idrett og andre kveldsaktiviteter, samt TV-titting, bruk av mobiltelefon og Internett og selvsagt lekselesing til at tidspunktet for når man går til ro om kvelden forskyves. Koffein, nikotin og eventuelt dop kan også innvirke på mulighetene for å sovne til rett tid.

Hvis skolen starter rundt kl 07.30, betyr det at man må stå opp omtrent kl 06.30, men tenåringer trenger altså 9-9,5 timers nattesøvn, og de fleste unge er derfor kronisk søvndepriverte, i følge artikkelforfatterne.

Les mer her: BMJ 2006;332;828-832

Skrevet: 07.04.2006, sist endret 10.04.2006

Tilbake til pasient/tips

 

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.