Naturlegemidler og kosttilskudd

Statens legemiddelverk har en samlet oversikt over godkjente naturlegemidler i Norge på denne siden: Oversikt over godkjente naturlegemidler i Norge.

Det er verd å minne om at mens kravene til dokumentasjon av et naturlegemiddels kvalitet tilsvarer kravene for andre spesialpreparater, er kravene til dokumentasjon over sikkerhet og effekt langt mindre omfattende og baserer seg kun på tradisjonell bruk i folkemedisin.

To eksempler for å belyse dette:

Commiphora mukulGuggulipid i behandlingen av høyt kolesterol:
(Det amerikanske legetidsskriftet, JAMA, august 2003)

Guggul, en ekstrakt fra myrra (saften av barken til tresorten Commiphora mukul), er i utstrakt bruk i Asia for å redusere kolesterolnivåene og brukes også i økende grad i USA, hvor det er tilgjengelig som et kosttilskudd. I denne studien av 103 friske voksne mennesker med normal, vestlig diett, men høyt kolesterol i blodet, fant man at et guggulipid ikke var effektivt for å senke kolesterolet. Tvert imot høynet kolesterolet med 4-5 % hos de som fikk naturmedisinen, mens de som fikk placebo ("narremedisin") oppnådde en reduksjon i kolesterolnivået på 5 %.

Bruk av urtepreparater - en risikofaktor for fulminant leversvikt
Originaltittelen (oversatt fra engelsk): Høy forekomst av potensielt levergiftige urtepreparater benyttet av pasienter med fulminant leversvikt
(Det amerikanske legetidsskriftet, Archives of Surgery, august 2003)

I denne undersøkelsen av 20 pasienter med fulminant leversvikt hadde 50 % nylig brukt kosttilskudd med kjent potensial for leverskade. Til sammenligning oppgir forfatterne at minst 40 millioner, altså bare 14 % av alle amerikanere, inntar kosttilskudd regelmessig.

Det er dermed en høyere andel av disse pasientene med fulminant leversvikt som hadde brukt kosttilskudd enn hva man tror er vanlig i befolkningen for øvrig. Fulminant leversvikt for øvrig det verst tenkelige utfall av en skadelig påvirkning på leveren av et preparat, og selv om bare 0,7 personer blant en million ser ut til å få denne alvorlige formen for leverskade, kan det være mange flere med lettere grad av leverforgiftning etter bruk av urtepreparater. 

Det kan derfor være grunn til å oppfordre til en viss årvåkenhet overfor bruk av kosttilskudd og naturpreparater. Likevel er det også mange gode sider ved kosttilskudd og urtepreparater.

Revebjelle - digitalisUrtemedisinens velsignelse
(Kilde: Balder-klinikken.no, http://www.balder-klinikken.no/urte/artikler.html)

De siste 40 årene er det blitt forsket mye på medisinplanter, og den tradisjonelle bruken er for et stort antall planter blitt bekreftet. Dette gjelder blant annet kamille, kjerringrokk og hvitløk. For en annen gruppe planter har man oppdaget helt nye bruksområder som tidligere var ukjent. Dette gjelder planter som ingefær, nattlys og ginseng. For en tredje gruppe planter har man til nå ikke kunnet bekrefte gammel tradisjonell bruk. Det betyr nødvendigvis ikke at tidligere bruk var feilaktig, selv om det ikke kan utelukkes.

Omtrent 40 % av våre vanlige legemidler kommer for øvrig fra plantestoffer, som for eksempel hjertemedisinen Digitalis fra revebjelle (Foto: Rosendal, sommeren 2001).

Se også: JAMA. September 2003;290:1519-1520.

Skrevet av Arne Westgaard, 13.08.2003, endret 10.11.2003.

Mer info: 
Forskrift om legemiddelklassifisering (Lovdata)

www.legevakten.no/pasient