Lover som omhandler legers taushetsplikt


Kilde: Lovdata, oktober 2003.

Redigert av: Arne Westgaard