Tidsskriftet

 

Tidsskrift for Den norske lægeforening
 

Klikk på bildet for å lese om artikkelen i Tidsskriftet som dette bildet refererer til.