Delir hos eldre

Hyperaktivt delir hos eldre preges av skvettenhet og skjerpet årvåkenhet overfor omgivelsene, verbal og fysisk utagering, rastløshet og vandring. Den motsatte varianten, hypoaktivt delir, er imidlertid langt vanligere og ofte underdiagnostisert.

Les mer i denne oversiktsartikkelen i BMJ:

Delirium in older people

Young J, Inouye SK

[BMJ 2007;334:842-846 (21. april)]

 

separator

 

Se også:

Demens - initial vurdering og utredning i allmennpraksis

 

separator

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard, 20.04.2007

www.legevakten.no