Demensutredning (kilde: Am Fam Physician 2005;71:1745-50)Mistanke om demens?
Initial vurdering i allmennpraksis

Adelman AM

[Am Fam Physician 2005;71:1745-50 (1. mai)]

 

Hva må du huske på ved første gangs vurdering for mistanke om demens? Relevant anamneseopptak (inkl. innhenting av opplysninger fra familiemedlemmer) og klinisk undersøkelse, samt MMS og noen laboratorieundersøkelser. Avhengig av hva du finner, kan det være relevant med bildeundersøkelser og nevropsykologisk testing. Når skal du henvise videre?
 

Les mer om dette i denne kortfattede, men velskrevne amerikanske artikkelen i American Family Physician:

Initial Evaluation of the Patient with Suspected Dementia.

 

Se også:

Retningslinjer for henvisning til bildediagnostikk
· Demens og hukommelsessvikt (1998/2001, se mer info i forordet til retningslinjene)

Tidsskrift for Den norske lægeforening
· Utredning av demens og bruk av legemidler mot demens i sykehjem (mai 2005)
· Diagnostikk og behandling av demens (nr 4, 2002)
· Kognitiv svikt etter hjerneslag - diagnostikk og håndtering (mai 2007)

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
· Tidsskriftet DEMENS nr. 2/2005 (mer info her)

Oversiktsartikkel om rasjonell klinisk undersøkelse med tanke på demens
· Does this patient have dementia? (JAMA 2007;297:2391-2404 - juni 2007)

 

separator

 

www.legevakten.no