RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL  BILDEDIAGNOSTIKK

INNLEDNING:
Originale forord og innledning til "Retningslinjene for henvisning til bildediagnostikk", norsk oversettelse

    Hvor stor er den typiske effektive dose [mSv] for diagnostisk eksponering?
    Graviditet og beskyttelse av fosteret
    Litteraturliste / Appendix

Forkortelser:
    Ordliste
    Hva betyr O/ I / II / III/ IV ?

    Hva betyr A / B / C ?

Utskriftsversjon utskrift

HOVEDTABELL:

Til brukere:
Retningslinjene skal  hjelpe den behandlende legen med å finne ut om indikasjon til bildediagnostikk foreligger.

Den enkelte pasients individuelle behov må veies mot dette generelle konseptet. Retningslinjer er ikke en rigid begrensning av klinisk praksis.
Retningslinjene er altså ikke absolutte regler, selv om det bør finnes gode grunner for å ignorere dem.

Velg et emne her!


A. Hode (inklusive øre, nese og hals)
Medfødte misdannelser (For barn, se del M)
Cerebrovaskulær katastrofe; slag
Transient iskemisk attakk (TIA) (Se også B5)
Demyeliniserende sykdommer og andre sykdommer i hvit substans
Rom-oppfyllende prosesser
Hodepine: akutt, uttalt
Hodepine: kronisk (For barn, se del M)
Hypofyse- og juxtasellære problemer
Symptomer og tegn fra bakre skallegrop
Hydrocephalus; shuntsvikt? (For barn, se del M)
Symptomer i mellom- eller indreøret (inklusive svimmelhet)
Sensorinevral døvhet (For barn, se del M)
Bihulesykdommer (For barn, se del M)
Demens og hukommelsessvikt, første gangs psykose
Orbita-lesjoner
Orbita: Metallisk fremmedlegeme?
Synsforstyrrelser
Epilepsi (voksne) (For barn, se del M)
B. Nakke/hals   (For ryggrad, se del C [Ryggrad] og K [Traume])
Knuter i og forstørrelse av glandula thyreoidea (skjoldbruskkjertelen)
Tyreotoksikose
Ektopisk thyreoideavev (f. eks. lingual thyreoida)
Hyperparatyreoidisme
Asymtomatisk stenoselyd på halsen
Svelget eller inhalert fremmedlegeme
Tumor med ukjent utgangspunkt
Obstruksjon av spyttkjertelgang
Spyttkjerteltumor
Munntørrhet: Bindevevssykdom?
Kjeveledd
C. Ryggrad
Generelt (For traume, se del K)
   Medfødte forstyrrelser (For barn, se del M)
   Myelopati: Tumorer, betennelse, infeksjon, infarkt osv.
Cervikalcolumna
    Atlanto-axial subluksasjon
    Nakkesmerter; brakialgi: Degenerative forandringer?
Torakalcolumna
    Smerter uten traume: Degenerativ sykdom?
Lumbalcolumna
    Kroniske ryggsmerter uten tegn på infeksjon eller neoplasme
    Ryggsmerter med mulig alvorlige særtrekk (...)
    Akutte ryggsmerter: Skiveprolaps; isjias uten mulig alvorlige særtrekk
D. Muskel - skjelett
Osteomyelitt
Primær beintumor
Kjent primærtumor: Skjelettmetastaser?
Bløtdelstumor; mulig residiv av bløtdelstumor
Beinsmerter
Myelomatose
Metabolsk beinsykdom
Osteomalasi
Smerter: Osteoporotisk kompresjonsfraktur?
Artitt; første undersøkelse
Artritt; oppfølging
Smertefullt skulderledd
Smertefull protese
Skulder: Inneklemmingssyndrom ("impingement")?
Skulder-instabilitet
Rotatorkuffskade
Iliosakralledd
Hoftesmerter; full bevegelighet (For barn, se del M)
Hoftesmerter; begrenset bevegelighet (for barn, se del M)
Hoftesmerter: Avaskulær nekrose?
Knesmerter; uten låsing eller redusert bevegelighet
Knesmerter; med låsing, begrenset bevegelighet eller effusjon (fritt legeme)
Knesmerter; artroskopi overveies
Hallux valgus
Plantar fasciitt; helspore
E. Hjerte - kar
Sentrale brystsmerter: Hjerteinfarkt?
Brystsmerter: Akutt aortadisseksjon?
Kronisk aortadisseksjon
Lungeemboli
Perikarditt; perikardvæske?
Hjerteklaff-sykdom?
Klinisk forverring etter hjerteinfarkt
Oppfølging av pasienter med hjertesykdom eller høyt blodtrykk
Abdominalt aortaaneurisme
Dyp venetrombose
Iskemisk bein
Myokard
F. Thorax
Uspesifikke brystsmerter
Thoraxtraume
Før ansettelse eller som screening-undersøkelse
Preoperativ undersøkelse
Infeksjon i øvre luftveier
Kronisk obstruktiv lungesykdom; oppfølging
Lungebetennelse hos voksne; oppfølging (For barn, se del M)
Pleuraeffusjon
Hemoptyse
Intensivpasienter
Ukjent lungesykdom
G. Mage - tarm
Gastrointestinaltraktus
    Svelgbesvær
    Brystsmerter; hiatushernie eller refluks
    Oesophagusperforasjon
    Akutt gastrointestinal (GI)-blødning; hematemese
    Dyspepsi hos yngre pasienter (f. eks. under 45 år)
    Dyspepsi hos eldre pasienter (f. eks. over 45 år)
    Oppfølgning av magesår
    Tidligere utført øvre GI-kirurgi (nylig)
    Tidligere utført øvre GI-kirurgi (gammel)
    Blodtap i tarmen - kronisk eller residiverende
    Akutte buksmerter: Perforasjon? Obstruksjon?
    Tynntarms-obstruksjon; akutt
    Tynntarms-obstruksjon; kronisk eller residiverende
    Mistanke om tynntarmssykdom (f. eks. Crohns sykdom)
    Tykktarmskreft; inflammatorisk tarmsykdom: Smerter, blødning, endrede avføringsvaner osv.
    Tykktarmsobstruksjon; akutt
    Inflammatorisk sykdom i tykktarm; akutt eksaserbasjon
    Inflammatorisk sykdom i tykktarm; oppfølgning over lengre tid
Generelle bukproblemer
    Akutte buksmerter; (som medfører innleggelse på sykehus og mulig kirurgi)
    Palpabel tumor
    Malabsorpsjon
    Appendisitt
    Forstoppelse(For barn, se del M)
    Abdominal sepsis; feber av ukjent årsak
Lever, galleblære og bukspyttkjertel
    Levermetastaser
    Leverhemangiom (f. eks. på UL)
    Ikterus
    Gallesykdommer (f. eks. gallestein)
    Pankreatitt; akutt
    Pankreatitt; kronisk
    Postoperativ gallelekkasje
    Tumor i bukspyttkjertelen
    Insulinom
H. Nyrer, urinveier, binyrer og genitalia
Hematuri; makro- eller mikroskopisk
Høyt blodtrykk (uten tegn på nyresykdom)
Høyt blodtrykk hos ung voksen eller pasient som ikke reagerer på antihypertensiva
Nyresvikt
Nyrestein; akutte flankesmerter
Nyresten (uten akutte smerter)
Nyretumor
Prostatisme
Prostatakreft
Urinretensjon
Tumor eller smerter i testikkel
Testikkeltorsjon
Urinveisinfeksjon hos voksne (For barn, se del M)
Medullær binyretumor
Kortikal binyretumor, Cushings og Conns sykdom og syndrom
I. Obstetrikk og gynekologi
Screening under graviditet
Graviditetsmistanke
Mistanke om ektopisk graviditet
Mulig ikke-viabel graviditet
Mistanke om tumor i bekkenet
Bekkensmerter: Infeksjon; endometriose
Mistet spiral?
Residiverende spontanaborter
Infertilitet
Mistanke om misforhold bekken/hodemål


J. Brystsykdommer

Asymptomatiske pasienter
    Screening for brystkreft
    Familiær opphopning av brystkreft
    Kvinner under 50 år og hormonbehandling
    Asymptomatiske kvinner - etter brystforstørrende kirurgi
Symptomatiske pasienter
    Klinisk mistanke om brystkreft (diagnose)
    Flere klumper, smerter eller ømhet i brystene, inndratte brystvorter i lengre tid
    Cyklisk mastalgi
    Etter brystforstørrende kirurgi
    Pagets sykdom i brystvortene
    Brystbetennelse
    Brystkreft: Stadieinndeling;
    Brystkreft: Oppfølging
K.Skader
Hode:
    Generelt
    Patologiske funn intrakranialt som indikerer behov for rask nevrokirurgisk behandling:
    Barn
    Hode: Lav risiko for intrakranial skade
    Hode: Middels høy risiko for intrakranial skade
    Hode: Høy risiko for intrakraniell skade
    Hode: Meget høy risiko for intrakranial skade
Ansikt og orbita
    Nesetraume
    Traume mot orbita; stumpt
    Traume mot orbita; penetrerende skade
    Skader i ansiktets midterste tredjedel
    Kjeve
Cervikalcolumna
    Pasient ved bevissthet, bare hode- og/eller ansiktsskade
    Bevisstløs, hodeskade (se K3/4)
    Nakkeskade; med smerter
    Nakkeskade; med nevrologisk utfall
    Nakkeskade; med smerter, men initial-XR normal; mistanke om ligamentskade
Torakal- og lumbalcolumna
    Traume; ingen smerter, intet nevrologisk utfall
    Traume - med smerter, intet nevrologisk utfall eller ubedømbar pasient
    Traume; med nevrologisk utfall, med eller uten smerter
Bekken og sacrum
    Fall med manglende evne til å stå
    Blødning fra urinrøret og bekkenskade
    Traume mot halebein eller coccygodyni
Overekstremiteter
    Skulderskade
    Albuskade
    Håndleddskade
Underekstremiteter
    Kneskade (fall/stumpt traume)
    Ankelskade
    Fotskade
    Stressfraktur
Fremmedlegeme
    Bløtdelskade: Fremmedlegeme av metall, glass, malt treverk
    Bløtdelskade: Fremmedlegeme av plast eller treverk
    Svelget fremmedlegeme som mistenkes å være i pharynx eller øvre oesophagus (For barn, se del M)
    Svelget fremmedlegeme; jevnt og lite (f. eks. mynt)
    Svelget fremmedlegeme; skarpt eller potensielt giftig (f. eks. batteri)
    Svelget fremmedlegeme; stor gjenstand (f. eks. tannproteser)
Thorax
    Thoraxtraume; lite
    Thoraxtraume; moderat
    Stikkskade
    Sternumfraktur?
Abdomen (inkl. nyre)
    Stumpt traume eller stikkskade
    Nyretraume?
Store skader
    Store skader - generell screening av bevisstløs eller omtåket pasient
    Store skader - abdomen/bekken
    Store skader - thorax
L. Kreft ( Ved hvert organ ble det omtalt Diagnose og Stadieinndeling)
Ørespyttkjertel
Strupehode
Skjoldbruskkjertel
Lunge
Oesophagus
Lever: Primærtumor
Lever: Metastaser
Pankreas
Colon og rektum
Nyre
Urinblære
Prostata
Testikkel
Ovarier
Uterus: Cervix
Uterus: Corpus
Lymfom
Tumor i muskel eller skjelett
Metastaser fra ukjent primærtumor

Bryst - se del J

M. Pediatri(For hodekader hos barn, se Traumer, del K.)
Sentralnervesystemet
    Medfødte misdannelser
    Unormalt hodeutseende - hydrocephalus- suturpatologi
    Epilepsi
    Døvhet
    Shuntsvikt ved hydrocephalus (se A10)
    Forsinket utvikling - cerebral parese
    Hodepine
    Bihulebetennelsese også A13
Hals og nakke   Traume, se del K
    Torticollis uten traume
    Nakkesmerter
    Spina bifida occulta
    Hårete flekk, sakral fordypning
Muskel - skjelett
    Ikke-uhellsrelatert skade - barnemishandling(For hodeskader, se del K)
    Ekstremitetsskade: motsatt side for sammenligning?
    Kortvoksthet, vekstforstyrrelser
    Hoftesmerter
    Halting
    Fokale bensmerter
    Kneppende hofte - Positiv Ortholani - dysplasisk hofte
    Osgood-Schlatters sykdom
Hjerte - lunge
    Akutt luftveisinfeksjon
    Residiverende produktiv hoste
    Inhalert fremmedlegeme? (se del K)
    Piping
    Akutt stridor
    Bilyd på hjertet
Mage - tarm- se også del G for mer generelle bukproblemstillinger
    Invaginasjon
    Svelget fremmedlegeme(Se del K)
    Mindre buktraume
    Sprutbrekninger
    Residiverende brekninger
    Vedvarende neonatal gulsott
    Rektalblødning
    Forstoppelse
    Palpabel tumor i buk eller bekken
Uroradiologi
    Enuresis
    Kontinuerlig urinlekkasje
    Ikke-palpable testikler
    Antenatal diagnose av urinveisdilatation
    Påvist urinveisinfeksjon
American College of Radiologists har utviklet "Appropriateness Criteria" :  Se www.acr.org


Dokumentet er oversatt fra engelsk til norsk av Gunnar Sandbæk, Aker
og gjort søkbart som html dokument av Michael Schubert, SiR