Forekomsten av kikhoste (kilde: Tidsskriftet)Kikhoste

- farlig for spedbarn og plagsomt for voksne

Dudman SG, Troseid M, Jonassen TO, Steinbakk M

[Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 305-8]

Forekomsten av kikhoste har hatt en kraftig økning i Norge de siste ti årene, særlig blant store barn og ungdom, og ligger nå helt på topp i Europa.

Tidsskriftet har nylig publisert en oversiktlig artikkel om kikhoste:

Kikhoste - et økende problem i Norge

 

Les også:

· Kasuistikk og fakta om kikhoste

Barn med kikhoste (kilde: CDC)

 

Mer informasjon:

Folkehelseinstituttet: Smittsomme sykdommer A-Å
· Kikhoste (pertussis)

Antibiotika i allmennpraksis
· Kikhoste (pertussis)

 

 

Tilbake til artikler/oversikt

 

Presentert av: Arne Westgaard, 10.02.2006; oppdatert 09.03.2006

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.